Хронобіологія

Хронобіоло́гія (від дав.-гр. χρόνος — «час») — галузь науки, яка досліджує періодичні (циклічні) феномени, що протікають в живих організмах в часі та їх адаптацію до сонячних і місячних ритмів. Ці цикли називають біологічні ритми. Усі біологічні ритми за частотою повторення циклу поділяються на три групи:

  • ритми високої частоти з періодом, що не перевищує півгодинний інтервал (ритми скорочення м'язів, дихання, біохімічних реакцій);
  • ритми середньої частоти з періодом від півгодини до семи діб (зміна сну та бадьорості, активності і спокою, коливання артеріального тиску і температури тіла);
  • ритми низької частоти (зміна метаболізму живих організмів протягом року) пов'язані з сезонними явищами: зміною температурного, світлового та режиму вологості.

Див. також

Література

  1. Хронобіологія : [навч. посіб.] / О. О. Шугуров ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро : Ліра, 2016. — 98 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 95—96 (24 назви). — ISBN 978-966-383-803-8.
  2. (рос.) Уорд Р. Живые часы. — М.: Мир, 1974. — 240 с.
  3. (рос.) Детари Л., Карцаги В. Биоритмы. — М.: Мир, 1984. — 160 с
  4. (англ.) Leon Glass, Michael C. Mackey. From Clocks to Chaos. Princeton University Press, 1988. ISBN 0691084963
  5. (рос.) Хильдебрандт Г., Мозер М., Лехофер М. Хронобиология и хрономедицина. — М.: Арнебия, 2006. — 144 с. ISBN 5924400255

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.