Чистий прибуток

Чистий прибуток — частина балансового прибутку підприємства, що залишається в його розпорядженні після сплати податків, зборів, відрахувань і інших обов'язкових платежів до бюджету. Чистий прибуток використовується для збільшення оборотних коштів підприємства, формування фондів і резервів, і реінвестицій у виробництво.

Прибу́ток (англ. profit) — різниця, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати.

Чи́стий дохі́д (англ. net income) — це дохід від реалізації товарів (робіт, послуг), розрахований без урахування акцизного податку, мита, податку на додану вартість, інших непрямих податків та зборів.

Чистий прибуток є фінансовим показником, який є джерелом покриття подальших витрат підприємства (поточних і довгострокових зобов'язань).

Розрахунок чистого доходу підприємства

Чистий прибуток розраховується таким чином:

Валовий виторг - Податки = Чистий дохід

Категорія чистий дохід зустрічається у фінансовій звітності підприємства, зокрема у формі 2 "Звіт про фінансові результати товариства"

Див. також

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.