Аліфатичні сполуки

Аліфати́чні сполу́ки (ациклічна сполука, жирна сполука) вуглеводні, в яких атоми вуглецю утворюють незамкнені ланцюги: нерозгалужені (лінійні) або розгалужені. Наприклад, н-бутан СНЗСНСН2СН2СН3, ізобутан СНЗСН(СН3)СН3.

н-Бутан — приклад аліфатичної (нециклічної) сполуки

Загальний опис

Ациклічні сполуки (насичені й ненасичені), в яких атоми C зв'язані між собою в нерозгалужені або розгалужені ланцюги.

При заміщенні в них атомів водню на функціональні групи (-ОН, -NH2, -СООН, -СОН та ін.) утворюються інші класи аліфатичних сполук: спирти, аміни, кислоти, альдегіди та ін.

Аліфатичні сполуки входять до складу нафти, природних газів, каучуку та ін. Використовуються в найрізноманітніших органічних синтезах.

Див. також

Джерела

Література

  • Аліфатичні азодинітрильні сполуки з функційними групами. Синтез, властивості, застосування : монографія / М. М. Братичак ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 123 с. : рис., табл. - Бібліогр.: С.122-123. - 300 прим. - ISBN 978-617-607-955-2
  • Енциклопедичний тлумачний словник фармацевтичних термінів : укр.-латин.-рос.-англ. / Нац. фармацевт. ун-т; Уклад. І. М. Перцев, Є. І. Світлична, О. А. Рубан; За ред. В. П. Черних; Передм. І. М. Перцев. — Вінниця : Нова книга, 2014. — С. 666.
  • Органічна хімія : Ч. 1 : Аліфатичні і ароматичні вуглеводні / П. А. Глубіш. - К. : Науково-методичний центр вищої освіти, Київський Національний ун-т технологій та дизайну, 2002. - 295 c. - ISBN 966-646-036-Х (С.?)
  • Органічна хімія і екологія : Ч. 1 : Теоретичні основи органічної хімії. Аліфатичні вуглеводні / А. П. Ранський ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2012. - 119, [1] с. : рис., табл. (С.?)
  • Органічна хімія : підручник / Ю. О. Ластухін, С. А. Воронов. - Л. : Центр Європи, 2000. - 864 с. - ISBN 966-7022-19-6 (С.?)
  • Фармацевтична хімія : [арх. 11 березня 2021] : підручник / ред. П. О. Безуглий. — Вінниця : Нова Книга, 2008. — 560 с. — ISBN 978-966-382-113-9. (С.?)

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.