Аналіз

Ана́ліз (від грец. αναλυσις — «розклад») — розчленування предмету пізнання, абстрагування його окремих сторін чи аспектів.

  1. Метод дослідження, який вивчає предмет, уявно чи реально розчленовуючи його на складові елементи, як-от частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення, відтак розглядає кожен з виділених елементів окремо в межах єдиного цілого; протилежний метод синтез.
  2. Уточнення логічної форми (будови, структури) міркування засобами формальної логіки.
  3. В широкому розумінні наукове дослідження взагалі.
  4. Визначення складу і властивостей якої-небудь речовини, дослідження їх.

Дана серія є частиною
серії з методології


Філософський портал ·

Див. також

Література

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.