Артикуляція (мовознавство)

Артикуля́ція (лат. articulatioвід articulo — «розчленовую») — робота органів мовлення, спрямована на продукування звуків[1].

Уся сукупність навичок артикуляції, засвоєних людиною з дитинства разом із опануванням мови, створює т. зв. артикуляційну базу, властиву кожному мовному колективу.

Артикуляцію контролюють мовні зони кори й підкіркових утворень головного мозку, отримуючи зворотній відгук через слух і кінестетику. Недорозвинення фонематичного слуху істотно ускладнює формування правильної артикуляції.

Етапи артикуляції

  • приступ (екскурсія) — підготовка апарату мовлення до вимови звуку;
  • витримка (експозиція) — вимова звуку зі збереженням відповідного положення органів;
  • відступ (рекурсія) — закінчення вимови звуку, при якому органи мовлення змінюють своє розташування для творення наступного звуку чи переходять у стан спокою.

У реальних умовах звичайно вимовляють не окремі звуки, а мовленнєвий ланцюжок, тоді приступ наступного звуку накладається на відступ, іноді й на витримку попереднього звуку.

Примітки

  1. Розенталь Д. Е. «Словник лінгвістичних термінів»

Див. також

Джерела

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.