Гепарин

Гепарин — сульфатований глікозаміноглікан змішаної полісахаридної природи, з різною молекулярною масою. До його складу входять полімери, похідні D-глікозаміну і L-ідуронової кислоти або D-глюкуронової кислоти. Він звільняється тканинними базофілами, базофілами крові і наявний у багатьох тканинах, зокрема, в печінці та легенях. Гепарин перешкоджає зсіданню крові.

Гепарин
Систематизована назва за IUPAC
Heparin
Класифікація
ATC-код B01AB01
PubChem 772
CAS 9005-49-6
DrugBank
Хімічна структура
Формула C12H19NO20S3 
Мол. маса 12000-15000 г/моль
Фармакокінетика
Біодоступність
Метаболізм
Період напіввиведення
Екскреція
Реєстрація лікарського засобу в Україні

Виробляється в організмі тварин і людини. Міститься у печінці, легенях, скелетних м'язах. Його молекулярна маса становить 10 000 - 20 000 дальтон.

Фармакотерапевтична група

Антитромботичні засоби. Прямі антикоагулянти на основі гепарину і його похідних.

Код АТС: В01АВ01.

Покази до застосування

Джерела

Література

  • Гепарин і гепариноїди у клінічній практиці : Моногр. / Б. Ковалів, Ю. Б. Ковалів, І. Ковалів; Львів. держ. мед. ун-т ім. Д.Галицького, Наук. т-во ім. Шевченка. - Л., 2003. - 347 c.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.