Гідроапарат

Гідроапарат (пневмоапарат) (рос. гидроаппарат (пневмоаппарат); англ. valve; нім. Ventil n) гідроустаткування (пневмоустаткування), призначене для керування потоком робочого середовища[1]. Під керуванням потоком робочого середовища розуміють змінювання чи підтримування заданих значень тиску чи витрати робочого середовища, або змінювання напрямку, пуск і зупинення потоку робочого середовища. Як збірна назва гідроапаратів (пневмоапаратів) використовується термін "гідроапаратура (пневмоапаратура)".

Класифікація

1. Гідроапаратура розподілу потоків рідини:

2. Гідроапаратура керування величиною потоку рідини:

3. Гідроапаратура керування тиском:

 • запобіжні клапани прямої та непрямої дії;
 • переливні клапани прямої і непрямої дії;
 • редукційні і напірні клапани, клапани співвідношення тисків;
 • розвантажувальний гідроклапан;
 • гідроклапани послідовності;
 • гідроклапани витримки часу.

4. Допоміжна гідроапаратура:

Син.: пристрій керування.

Див. також

Примітки

 1. ДСТУ 3455.3-96 Гідроприводи об'ємні та пневмоприводи. Частина 3. Гідроапарати та пневмоапарати. Терміни та визначення.

Література

 • Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. Д. : Донбас, 2004. — Т. 1 : А  К. — 640 с. — ISBN 966-7804-14-3.
 • Кулінченко В. Р. Гідравліка, гідравлічні машини і гідропривід [Текст]: підруч. для студ. вузів / В. Р. Кулінченко. — К. : ІНКОС: Центр навчальної літератури, 2006. — 616 с. — (Гідроаеромеханіка). — ISBN 966-8347-38-2
 • Гідроприводи та гідропневмоавтоматика: Підручник /В. О. Федорець, М. Н. Педченко, В. Б. Струтинський та ін. За ред.  В. О. Федорця. — К: Вища школа, — 1995. - 463 с. — ISBN 5-11-004086-9.
 • Гидравлика, гидромашины и гидроприводы: Учебник для машиностроительных вузов/ Т. М. Башта, С. С. Руднев, Б. Б. Некрасов и др. — 2-е изд., перераб. — М.: Машиностроение, 1982.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.