Денудація

Денудація (лат. denudatio, від denudo — «оголюю, розкриваю»; рос. денудация, англ. denudation, washout, нім. Denudation f, Abtragen n) — сукупність процесів руйнування гірських порід водою, вітром, льодовиками тощо і перенесення продуктів руйнування до нижчих ділянок (рівнів) земної поверхні.

Схематичне зображення регіональної денудації для лужних інтрузивних порід. Штат Ріо-де-Жанейро, Бразилія.

Загальний опис

Денудація — процеси руйнування гірських порід, що супроводжуються переміщенням їхніх уламків під дією гравітаційних сил, вітру, води, криги (агенти денудації). У денудаційному процесі можна виділити стадію руйнування гірських порід і стадію переносу (транспортування) продуктів руйнування. Закінчується процес седиментацією (осадконакопиченням), після якої наступають стадії діагенезу — переродження осадку у гірську породу, що виражається у її ущільненні, цементації, дегідратації, та катагенезу — перекристалізації осадової породи.

Основною рушійною силою процесів денудації виступає сила гравітації, дія якої є універсальною і виявляється безпосередньо (гірські обвали, каменепади, снігові й льодовикові лавини тощо) або опосередковано, завдяки дії вітру, текучих вод, льоду.

Денудація розкриває родовища корисних копалин, які формувалися при осадонакопиченні або магматичній діяльності в земній корі на різних глибинах. Денудація призводить до перерозподілу корисних копалин, виникнення розсипів, покладів осадових корисних копалин.

Внаслідок денудації рельєф вирівнюється.

A) Villarrica Volcano, Chile, a volcano without effects of erosion and denudation
B) Chachahén Volcano, Mendoza Province, Argentina, a volcano with strong effect of erosion but no denudation
C) Cardiel Lake, Santa Cruz Province, Argentina, a volcanic area under strong effect of denudation, exposing subvolcanic rock body.[1]

Нижній рівень

Нижній рівень денудації — рівень, до якого теоретично може бути понижений суходіл внаслідок сукупної дії всіх руйнівних екзогенних факторів в умовах тривалого тектонічного спокою. Теоретично збігається з загальним базисом ерозії, тобто рівнем Світового океану, в дійсності лежить нижче, оскільки ерозія річок і морська абразія в межах шельфу проявляються і під водою.

Див. також

Література

  • Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. Д. : Донбас, 2004. — Т. 1 : А  К. — 640 с. — ISBN 966-7804-14-3.
  • Ковальчук І. П., Стецюк В. В. Основи геоморфології. — Київ: Вища школа, 2005. — 495 с.

Посилання

Примітки

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.