Державна судова адміністрація України

Державна судова адміністрація України (ДСА України) є державним органом у системі правосуддя, який здійснює організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади у межах повноважень, установлених законом.

Державна судова адміністрація України

Будівля Державної судової адміністрації
Загальна інформація
Країна  Україна
Дата створення 2016
Штаб-квартира 01601, м. Київ, вул. Липська 18/5
50°26′34″ пн. ш. 30°31′58″ сх. д.
Річний бюджет 13 153 162 400 ₴[1]
Голова Тимчасово відсутній
Ключовий документ Закон України «Про судоустрій і статус суддів»
Код ЄДРПОУ 26255795
dsa.court.gov.ua/dsa/

Статус

Державна судова адміністрація України підзвітна Вищій раді правосуддя у межах, визначених законом.

Територіальні управління Державної судової адміністрації України утворюються в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Посадові особи Державної судової адміністрації України, її територіальних управлінь є державними службовцями.

Державна судова адміністрація України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс та рахунки в органах Державного казначейства України.

Положення про Державну судову адміністрацію України та типове положення про її територіальне управління затверджується Вищою радою правосуддя після консультацій з Радою суддів України.

Повноваження

Державна судова адміністрація:

 1. представляє суди у відносинах із Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою України під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік у межах повноважень, визначених цим Законом;
 2. забезпечує належні умови діяльності судів загальної юрисдикції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України та органів суддівського самоврядування в межах повноважень, визначених цим Законом;
 3. вивчає практику організації діяльності судів, розробляє і вносить у встановленому порядку пропозиції щодо її вдосконалення;
 4. вивчає кадрові питання апарату судів, прогнозує потребу у спеціалістах, здійснює замовлення на підготовку відповідних спеціалістів;
 5. забезпечує необхідні умови для підвищення кваліфікації працівників апарату судів, створює систему підвищення кваліфікації;
 6. організовує роботу з ведення судової статистики, діловодства та архіву; контролює стан діловодства у судах загальної юрисдикції;
 7. готує матеріали для формування пропозицій щодо бюджету судів;
 8. організовує комп'ютеризацію судів для здійснення судочинства, діловодства, інформаційно-нормативного забезпечення судової діяльності та забезпечення функціонування автоматизованої системи документообігу в судах; забезпечує суди необхідними технічними засобами фіксування судового процесу в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на фінансування відповідних судів;
 9. забезпечує впровадження електронного суду; здійснює заходи щодо організації обміну електронними документами між судами та іншими державними органами і установами;
 10. забезпечує функціонування автоматизованої системи визначення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
 11. забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень та Реєстру електронних адрес органів державної влади, їх посадових та службових осіб, забезпечує функціонування системи відеоконференц-зв'язку для участі осіб у засіданні суду в режимі відеоконференції;
 12. взаємодіє з відповідними органами та установами, в тому числі інших держав, з метою вдосконалення організаційного забезпечення діяльності судів;
 13. розробляє та затверджує за погодженням із Радою суддів України Типове положення про апарат суду;
 14. організовує діяльність служби судових розпорядників;
 15. затверджує положення про бібліотеку суду;
 16. здійснює управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Державної судової адміністрації України;
 17. здійснює інші повноваження, визначені законом.

Див. також

Примітки

Джерела

Література

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.