Вища рада правосуддя

Вища рада правосуддя (ВРП) — колегіальний, незалежний конституційний орган державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм Конституції і законів України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів.

Вища рада правосуддя
 
Загальна інформація:
Тип: незалежний колегіальний конституційний орган
Юрисдикція:  Україна
Відомство-попередник: Вища рада юстиції
Структура:
Виконуючий обов'язки Голови Вищої ради правосуддя: Грищук Віктор Климович
Ключовий документ: Закон України «Про Вищу раду правосуддя»
Бюджет: 237 млн (2021)[1]
Штаб-квартира:
Адреса штаб-квартири: м. Київ, вул. Студентська, 12-а
Вебсайт:
hcj.gov.ua

Історія створення

Закон України «Про Вищу раду правосуддя» набув чинності 5 січня 2017 року[2].

Рішення про реорганізацію було прийнято Вищою радою юстиції відповідно до Конституції України та Закону України «Про Вищу раду правосуддя» 12 січня 2017 року.

Завдання

Згідно зі статтею 131 Конституції України, в Україні діє Вища рада правосуддя, яка:

 1. вносить подання про призначення судді на посаду;
 2. ухвалює рішення стосовно порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності;
 3. розглядає скарги на рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора;
 4. ухвалює рішення про звільнення судді з посади;
 5. надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою;
 6. ухвалює рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя;
 7. вживає заходів щодо забезпечення незалежності суддів;
 8. ухвалює рішення про переведення судді з одного суду до іншого;
 9. здійснює інші повноваження, визначені цією Конституцією та законами України.

Стаття 131 в редакції Закону № 1401-VIII від 02.06.2016

Згідно зі статтею 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»:

1. Вища рада правосуддя:

 1. вносить подання про призначення судді на посаду;
 2. ухвалює рішення стосовно порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності;
 3. забезпечує здійснення дисциплінарним органом дисциплінарного провадження щодо судді;
 4. утворює органи для розгляду справ щодо дисциплінарної відповідальності суддів;
 5. розглядає скарги на рішення відповідних органів про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора;
 6. ухвалює рішення про звільнення судді з посади;
 7. надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою чи арештом;
 8. ухвалює рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя;
 9. вживає заходів щодо забезпечення авторитету правосуддя та незалежності суддів;
 10. ухвалює рішення про переведення судді з одного суду до іншого, рішення про відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації;
 11. ухвалює рішення про припинення відставки судді;
 12. погоджує кількість суддів у суді;
 13. затверджує Положення про Єдину судову інформаційну (автоматизовану)систему, Положення про Державну судову адміністрацію України та типове положення про її територіальні управління, Положення про Службу судової охорони, Положення про проведення конкурсів для призначення на посади державних службовців у судах, органах та установах системи правосуддя, Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя, Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень;
 14. погоджує Типове положення про апарат суду, Положення про порядок створення та діяльності служби судових розпорядників;
 15. надає обов'язкові до розгляду консультативні висновки щодо законопроектів з питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів, узагальнює пропозиції судів, органів та установ системи правосуддя стосовно законодавства щодо їх статусу та функціонування, судоустрою і статусу суддів;
 16. здійснює функції головного розпорядника коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення своєї діяльності; бере участь у визначенні видатків Державного бюджету України на утримання судів, органів та установ системи правосуддя;
 17. затверджує за поданням Державної судової адміністрації України нормативи кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів;
 18. погоджує в установленому порядку перерозподіл бюджетних видатків між судами, крім Верховного Суду;
 19. призначає на посаду та звільняє з посади Голову Державної судової адміністрації України, його заступників;
 20. визначає за поданням Голови Державної судової адміністрації України граничну чисельність працівників Державної судової адміністрації України, у тому числі її територіальних управлінь;
 21. здійснює інші повноваження, визначені цим Законом та Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

2. Вища рада правосуддя в зв'язку із реалізацією визначених законом повноважень бере участь у міжнародному співробітництві, у тому числі взаємодіє з іноземними закладами, установами та організаціями з питань правосуддя, може бути членом відповідних міжнародних асоціацій.

3. Вища рада правосуддя може залучати для виконання допоміжних і консультативних функцій органи суддівського самоврядування, установи та організації, суддів, суддів у відставці, адвокатів, прокурорів та інших спеціалістів.

Склад

Вища рада правосуддя складається з двадцяти одного члена, з яких десятьох — обирає з'їзд суддів України з числа суддів чи суддів у відставці, двох — призначає Президент України, двох — обирає Верховна Рада України, двох — обирає з'їзд адвокатів України, двох — обирає всеукраїнська конференція прокурорів, двох — обирає з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.[2]

Порядок обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя визначається законом.

Голова Верховного Суду України входить до складу Вищої ради правосуддя за посадою.

Строк повноважень обраних (призначених) членів Вищої ради правосуддя становить чотири роки. Одна й та ж особа не може обіймати посаду члена Вищої ради правосуддя два строки поспіль.

Член Вищої ради правосуддя не може належати до політичних партій, профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади (крім посади Голови Верховного Суду), виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької чи творчої.

Член Вищої ради правосуддя має належати до правничої професії та відповідати критерію політичної нейтральності.

Законом можуть бути передбачені додаткові вимоги до члена Вищої ради правосуддя.

Вища рада правосуддя набуває повноважень за умови обрання (призначення) щонайменше п'ятнадцяти її членів, серед яких більшість становлять судді.

Поточний склад Вищої ради правосуддя

Станом на 1 грудня 2021 року Вища рада правосуддя має такий склад:[3]

 • Маловацький Олексій Володимирович — Заступник Голови Вищої ради правосуддя
 • Краснощокова Наталія Степанівна — член Вищої ради правосуддя, Секретар Першої Дисциплінарної палати
 • Прудивус Олег Васильович — член Вищої ради правосуддя, Секретар Другої Дисциплінарної палати
 • Швецова Лариса Анатоліївна — член Вищої ради правосуддя, Секретар Третьої Дисциплінарної палати
 • Блажівська Оксана Євгенівна — член Вищої ради правосуддя, член Другої Дисциплінарної палати
 • Болотін Сергій Миколайович — член Вищої ради правосуддя, член Другої Дисциплінарної палати
 • Говоруха Володимир Іванович — член Вищої ради правосуддя, член Третьої Дисциплінарної палати
 • Гречківський Павло Миколайович — член Вищої ради правосуддя, член Третьої Дисциплінарної палати
 • Грищук Віктор Климович — член Вищої ради правосуддя, член Другої Дисциплінарної палати
 • Князєв Всеволод Сергійович — Голова Верховного Суду, член Вищої ради правосуддя (за посадою)
 • Іванова Лариса Броніславівна — член Вищої ради правосуддя, член Третьої Дисциплінарної палати
 • Матвійчук Віктор Володимирович — член Вищої ради правосуддя, член Третьої Дисциплінарної палати
 • Плахтій Інна Борисівна — член Вищої ради правосуддя, член Першої Дисциплінарної палати
 • Розваляєва Тетяна Самуілівна — член Вищої ради правосуддя, член Першої Дисциплінарної палати
 • Саліхов Віталій Валерійович — член Вищої ради правосуддя, член Другої Дисциплінарної палати
 • Суховий Валерій Григорович — член Вищої ради правосуддя, член Першої Дисциплінарної палати
 • Шелест Світлана Богданівна — член Вищої ради правосуддя, член Першої Дисциплінарної палати

Порядок призначення членів ВРП

На посаду члена Вищої ради правосуддя може бути обраний (призначений) громадянин України, не молодший тридцяти п'яти років, який володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту та стаж професійної діяльності у сфері права не менше п'ятнадцяти років, належить до правничої професії та відповідає критерію політичної нейтральності.

Члени Вищої ради правосуддя, крім Голови Верховного Суду, здійснюють свої повноваження на постійній основі.

На членів Вищої ради правосуддя поширюються вимоги та обмеження, встановлені законодавством у сфері запобігання корупції.

Члени Вищої ради правосуддя у своїй діяльності та поза її межами повинні дотримуватися встановлених для судді етичних стандартів.

Член Вищої ради правосуддя має відповідати критерію політичної нейтральності. Зокрема, не може бути обрана (призначена) членом Вищої ради правосуддя особа, яка на день обрання (призначення):

 1. є членом або обіймає посаду в політичній партії, іншій організації, яка має політичні цілі або бере участь у політичній діяльності;
 2. є обраною на виборну посаду в органі державної влади (крім судової) чи органі місцевого самоврядування, має представницький мандат;
 3. бере участь в організації або фінансуванні політичної агітації чи іншої політичної діяльності.

Член Вищої ради правосуддя не має права суміщати свою посаду з будь-якою посадою в органі державної влади або органі місцевого самоврядування, органі суддівського, адвокатського чи прокурорського самоврядування, зі статусом народного депутата України, депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради, з підприємницькою діяльністю, обіймати будь-яку іншу оплачувану посаду (крім посади Голови Верховного Суду), виконувати будь-яку іншу оплачувану роботу або отримувати іншу винагороду, крім винагороди члена Вищої ради правосуддя (за винятком здійснення викладацької, наукової чи творчої діяльності та отримання винагороди за неї), а також входити до складу керівного органу чи наглядової ради юридичної особи, що має на меті одержання прибутку. Член Вищої ради правосуддя не може належати до політичних партій, професійних спілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності.

Особа, яка є власником акцій або володіє іншими корпоративними правами чи має інші майнові права або інший майновий інтерес у діяльності будь-якої юридичної особи, що має на меті отримання прибутку, зобов'язана передати такі акції (корпоративні права) або інші відповідні права в управління незалежній третій особі (без права надання інструкцій такій особі щодо розпорядження такими акціями, корпоративними або іншими правами, або щодо реалізації прав, які з них виникають) на час перебування на посаді члена Вищої ради правосуддя. Член Вищої ради правосуддя може отримувати відсотки, дивіденди та інші пасивні доходи від майна, власником якого він є.

Член Вищої ради правосуддя, який є суддею, не може здійснювати правосуддя (крім Голови Верховного Суду).

Член Вищої ради правосуддя, який є адвокатом, повинен на час здійснення повноважень члена Вищої ради правосуддя зупинити в установленому порядку адвокатську діяльність.

На час здійснення суддею, прокурором, адвокатом повноважень члена Вищої ради правосуддя він не може брати участі в органах суддівського, адвокатського чи прокурорського самоврядування.

Не можуть бути членами Вищої ради правосуддя:

 1. особи, визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними;
 2. особи, які мають судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку;
 3. особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією;
 4. особи, які були членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Вищої ради юстиції до набрання чинності Законом України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні»;
 5. особи, які перебувають на адміністративних посадах у судах (крім посади Голови Верховного Суду);
 6. особи, які не відповідають вимогам Закону щодо несумісності з іншими видами діяльності та не усунули таку невідповідність протягом розумного строку, але не більш ніж протягом тридцяти календарних днів із дня виникнення обставин, що призводять до порушення вимог щодо несумісності, чи іншого строку, встановленого Вищою радою правосуддя відповідно до Закону.

Перебування особи на посаді члена Вищої ради правосуддя також несумісне із наявністю заборони такій особі обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади в порядку, визначеному Законом України «Про очищення влади».

Обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя здійснюється в порядку, передбаченому Законом «Про Вищу раду правосуддя», на основі принципів верховенства права, професійності, публічності, політичної нейтральності.

Структура

Постійні Комісії ВРП

Згідно з частиною шостою статті 26 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя може утворювати інші (окрім Дисциплінарних палат) органи для виконання повноважень, визначених Конституцією України, цим Законом та Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

30 травня 2017 року рішенням Вищої ради правосуддя № 1332/0/15-17 затверджено Положення про комісії Вищої ради правосуддя.

Рішення про утворення органів Вищої ради правосуддя та про їх персональний склад ухвалюються Вищою радою правосуддя (частина сьома статті 26 Закону).

Дисциплінарні палати

Відповідно до статті 131 Конституції України в системі правосуддя утворюються органи та установи для забезпечення добору суддів, прокурорів, їх професійної підготовки, оцінювання, розгляду справ щодо їх дисциплінарної відповідальності, фінансового та організаційного забезпечення судів.

Закон України «Про Вищу раду правосуддя» створює новий орган для розгляду дисциплінарних справ суддів — Дисциплінарні палати.

Секретаріат

Організаційне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльності Вищої ради правосуддя здійснює секретаріат. Положення про секретаріат Вищої ради юстиції, його структуру і штат затверджується Вищою радою правосуддя. Керівник та інші посадові особи секретаріату Вищої ради правосуддя є державними службовцями.

Інші органи при ВРП

Етична рада

14 липня 2021 року Верховна Рада України внесла зміни до закону «Про Вищу раду правосуддя», яким передбачається утворення незалежного органу Етичної ради, яка оцінюватиме на доброчесність усіх кандидатів до Вищої ради правосуддя, а також має провести оцінювання усіх діючих членів ВРП на відповідність їх критеріям професійної етики та доброчесності.[4]

9 листопада 2021 року було призначено перший склад Етичної ради, до якого увійшли 3 кандидати рекомендовані Радою суддів України і 3 кандидати рекомендовані міжнародними експертами.[5][6][7] Міжнародні партнери України привітали створення Етичної ради.[8] До цього, створення Етичної ради тривалий час було заблоковане через те, що Рада суддів не підтримала жодного з кандидатів за своєю квотою.[9]

19 листопада 2021 року відбулася перша робоча зустріч членів Етичної ради.[10]

1 грудня 2021 року Етична рада провела перше офіційне засідання, на якому було затверджено два перших розділи Регламенту її роботи та обрано керівництво.[11] 4 грудня посли Великої сімки (G7) привітали офіційний початок роботи Етичної ради.[9]

9 грудня 2021 року Етична рада затвердила третій розділ Регламенту та Методологію оцінювання кадидатів та діючих членів ВРП, після чого почала розподіл між членами Ради наявних 38-ми справ кандидатів для оцінювання.[12]

21 грудня 2021 року Етична рада вирішила допустити 35 кандидатів до співбесіди, відмовила одному кандидату у допуску, а також відклала рішення по ще одному кандидату.[13] 12 січня 2022 року було відмовлено кандидату, по якому рішення раніше було відкладено, а ще 34 кандидатам було призначено дати співбесід.[14]

20 січня 2022 року два діючі члени ВРП Олексій Миловацький та Павло Гречківський подали у відставку з 26 січня. Обидва раніше були фігурантами гучних скандалів і могли бути першочерговими кандитатами на звільнення з ВРП за рішенням Етичної ради.[15][16]

У січні 2022 року аналітки Фундації DEJURE, Центру протидії корупції та Автомайдану проаналізували майно, спосіб життя, професійний шлях та можливі політичні зв'язки 29 із 34[17] кандидатів, що раніше були допущені до співбесіди. До доброчесності 23 із них у організацій виникли питання, які були опубліковані, а також направлені до Етичної ради.[18] 26 січня 2022 року Етична рада відклала дати проведення співбесід із 34 кандидатами у зв'язку із необхідністю проведення їхньої додаткової перевірки.[19]

8 лютого 2022 року Етична рада розпочала оцінювання діючих членів ВРП на відповідність критерію професійної етики да доброчесності, а вже 9 лютого більшість членів ВРП заявили, що готові звільнитися, оскільки не вважали для себе прийнятною участь у процедурах оцінювання, ініційованих Етичною радою.[20][21]

21 лютого 2022 року Етична рада розпочала проведення співбесід із кандидатами до Вищої ради правосуддя.[22] 22 лютого 10 із 15 діючих членів ВРП достроково склали повноваження за власним бажанням. Таким чином, Вища рада правосуддя втратила кворум і припинила свою роботу.[23][24][25]

Див. також

Примітки

 1. Розподіл видатків Державного бюджету України на 2021 рік (документ .xls), лист «dod3» — офіційний сайт Верховної Ради України
 2. Закон України «Про Вищу раду правосуддя» від 21.12.2016 № 1798-VIII
 3. Склад Вищої ради правосуддя
 4. Рада підтримала очищення Вищої ради правосуддя. Українська правда. 14 ЛИПНЯ 2021. Процитовано 24 грудня 2021.
 5. Призначено перший склад Етичної ради, необхідної для реалізації судової реформи. www.eurointegration.com.ua (укр.). 9 ЛИСТОПАДА 2021. Процитовано 24 грудня 2021.
 6. Президент вітає призначення першого складу Етичної ради як надзвичайно важливий етап в успішній реалізації судової реформи. Офіційне інтернет-представництво Президента України (ua). 9 листопада 2021. Процитовано 24 грудня 2021.
 7. Етична рада, що очистить ВРП, сформована автоматично. dejure.foundation. 9.11.2021. Процитовано 24 грудня 2021.
 8. Міжнародні партнери України привітали створення Етичної ради для судової реформи. Українська правда (укр.). 9 листопада 2021. Процитовано 10 лютого 2022.
 9. Посли G7 привітали початок роботи Етичної ради для судової реформи. www.eurointegration.com.ua (укр.). 4 ГРУДНЯ 2021. Процитовано 24 грудня 2021.
 10. Відбулася робоча зустріч членів Етичної ради. ec.court.gov.ua (укр.). 24 листопада 2021. Процитовано 24 грудня 2021.
 11. Етична рада офіційно запрацювала. ec.court.gov.ua (укр.). 1 грудня 2021. Процитовано 24 грудня 2021.
 12. Етична рада затвердила необхідні документи для початку перевірки кандидатів та діючих членів ВРП. ec.court.gov.ua (укр.). 9 грудня 2021. Процитовано 24 грудня 2021.
 13. Відбулося засідання Етичної ради. ec.court.gov.ua (укр.). 21 грудня 2021. Процитовано 24 грудня 2021.
 14. 12 січня 2022 року відбулося засідання Етичної ради. court.gov.ua (укр.). 13 січня 2022. Процитовано 10 лютого 2022.
 15. ВРП схвалила відставку двох членів: пояснюємо, як це вплине на роботу судової системи. Зеркало недели | Дзеркало тижня | Mirror Weekly. 20 сiчня 2022. Процитовано 10 лютого 2022.
 16. В.о. голови ВРП Маловацький та член ВРП Гречківський подали у відставку. dejure.foundation (укр.). 20 січня 2022. Процитовано 10 лютого 2022.
 17. організації не здійснювали аналіз 5 кандидатів через наявний конфлікт інтересів
 18. Негідні стати членами Вищої ради правосуддя. www.pravda.com.ua. 26 січня 2022. Процитовано 10 лютого 2022.
 19. Етична рада змінила дати проведення співбесід з кандидатами на посаду члена ВРП. court.gov.ua (укр.). 26 січня 2022. Процитовано 10 лютого 2022.
 20. Етична рада розпочала оцінювання діючих членів ВРП на відповідність критерію професійної етики та доброчесності. court.gov.ua (укр.). 9 лютого 2022. Процитовано 10 лютого 2022.
 21. Більшість членів ВРП заявили, що готові звільнитися — після оголошення перевірки Етичною радою. Українська правда (укр.). 10 лютого 2022. Процитовано 10 лютого 2022.
 22. Етична рада провела перші співбесіди з кандидатами на посаду члена Вищої ради правосуддя. court.gov.ua (укр.). 22 лютого 2022. Процитовано 23 лютого 2022.
 23. Рішенням Вищої ради правосуддя припинені за власним бажанням повноваження 10-ти її членів. hcj.gov.ua. Вища рада правосуддя. 22.02.2022.
 24. Вища рада правосуддя припинила роботу. Звільнилися відразу 10 членів. РБК-Украина (рос.). Процитовано 22 лютого 2022.
 25. Вища рада правосуддя припинила роботу: звільнились одразу 10 членів. Українська правда (укр.). Процитовано 22 лютого 2022.

Джерела

Література

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.