Еліпсоїд

Еліпсоїд — замкнута центральна поверхня другого порядку. Еліпсоїд має центр симетрії та три осі, які називаються осями еліпсоїда. Точки перетину координатних осей з еліпсоїдом називаються його вершинами. Січення еліпсоїду площинами є еліпсами (зокрема, завжди можна вказати кругові січення еліпсоїду). В декартовій системі координат рівняння еліпсоїду має вигляд:

Еліпсоїд обертання
Еліпсоїд

де a, b, c — додатні дійсні числа, що називаються півосями еліпсоїда. Оскільки сума трьох додатних доданків лівої частини рівняння дорівнює одиниці, то кожен з них (при дійсних значеннях координат) не може перевищувати одиниці:

Звідси випливає, що координати точок еліпсоїда задовольняють нерівність:

Отже, еліпсоїд - скінченна поверхня, яка цілком лежить всередині паралелепіпеда, розміри якого

Рівняння еліпсоїда

Узагальнена форма

Довільно орієнтований еліпсоїд, із центром у точці v, визначається розв'язками x рівняння

де A це додатноозначена матриця і x, v це вектори.

Власні вектори A визначають головні осі еліпсоїда, а власні значення A це обернені квадрати півосей: , і [1]. Для інтуїтивного розуміння цієї формули достатньо уявити матрицю як .

По суті, еліпсоїди це одиничні кулі піддані афінному перетворенню. Щоб побачити це згадаємо важливий факт щодо додатноозначеної матриці , існує матриця така, що . Позначимо еліпсоїд як . Розглянемо бієктивне афінне перетворення . Воно відображає еліпсоїд в одиничну кулю: .

Сферичні координати

Циліндричні координати

Формули

Об'єм

Див. також

Примітки

Джерела

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.