Звуковий тиск

Звукови́й тиск — змінний тиск у середовищі, зумовлений поширенням у ньому звукових хвиль. Звуковий тиск прийнято розуміти в двох значеннях:

Вимірювання звуку
Звуковий тиск p
Рівень звукового тиску (SPL)
Particle velocity v
Particle velocity level (SVL)
   (Sound velocity level)
Particle displacement ξ
Інтенсивність звуку I
Рівень інтенсивності звуку (SIL)
Sound power Pac
Sound power level (SWL)
Sound energy density E
Sound energy flux q
Acoustic impedance Z
Швидкість звуку c

- Миттєвий звуковий тиск оцінюється силою дії звукової хвилі на одиницю площі, та виражений у ньютонах на квадратний метр (1 Н/м²), або Паскалях (Па);

- Діючий звуковий тиск  — середньо-квадратичне значення миттєвого звукового тиску за деякий період часу . Діючий звуковий тиск є вагомою характеристикою періодичних сигналів, та використовується як узагальнена характеристика звукового тиску для визначення інтенсивності звуку та рівня звукового тиску:

Наприклад, якщо миттєвий звуковий тиск виражено періодичною функцією:

,

тоді, враховуючи що

,

маємо:

Інтенсивність звуку визначається за формулою:

,

де Z — акустичний опір середовища в якому поширюється звук Па·с/м.

Рівень звукового тиску

Оскільки вухо людини має логарифмічну характеристику реакції на звук, в акустиці часто застосовують вимірювання звукового тиску логарифмічною шкалою у децибелах.

Ця шкала називається рівнем звукового тиску, за точку відліку цієї шкали приймається найтихіший звук, який може сприйняти вухо людини при частоті 1 кГц, тобто  Н/м². Співвідношення між двома шкалами визначається наступною формулою:

дБ.


Діючий звуковий тиск також пов'язаний залежністю:

Z акустичний опір Па·с/м
v — швидкість частинок м/с
J інтенсивність звуку Вт/м²

Приклади

Нижче приводяться значення діючого звукового тиску та рівня звукового тиску для різних джерел звуку:

Джерело звукуЗвуковий тискРівень звукового тиску
 ПадБ
Теоретичний максимум гучності при атмосферному тиску в
1 атмосферу
101 325 Па191 дБ
Реактивний двигун на відстані 30 м630 Па150 дБ
Постріл з рушниці на відстані 1 м200 Па140 дБ
Больовий поріг20 — 100 Па120 — 130 дБ
Концерт рок-музики2 — 20 Па100 — 120 дБ
пневматичний відбійний молоток на відстані 1 м2 Паблизько 100 дБ
симфонічний оркестр на фортіссімо2×10−2 — 2 Па80 — 100 дБ
автомобіль на відстані 10 м2×10−2 — 2×10−1 Па60 — 80 дБ
Домашній телевізор на відстані 1м2×10−2 Паблизько 60 дБ
Звичайна розмова на відстані 1 м2×10−3 — 2×10−2 Па40 — 60 дБ
Тихий шепіт2×10−4 — 6×10−4 Па20 — 30 дБ
шелест листя, спокійне дихання6×10−5 Па10 дБ
поріг чутності на частоті 1 kHz2×10−5 Па0 дБ

Див. також

Логарифмічна величина

Джерела

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.