Бел (фізика)

Бел — одиниця вимірювання різниці рівнів звукової гучності або потужності та потужності інших фізичних величин. Назва "бел" походить від прізвища винахідника телефону Александра Белла.

Число Бел дорівнює десятковому логарифму відношення інтенсивності I, відповідної вимірюваному рівню гучності, до інтенсивності I0 довільного рівня, тобто

Таке логарифмічне визначення потрібне тому, що людське вухо реагує на підвищення гучності нелінійно, а за законом Вебера-Фехнера.

Умовно вважають нульовим рівнем гучності той, якому відповідає інтенсивність звуку 10−9 ерг/см2с, тобто нижчий на один порядок за поріг чутності. Отже, рівень гучності L = 1 Б тоді, коли інтенсивність I в порівнянні з початковою I0 зростає в 10 разів. Вживають частіше одиницю, меншу за Бел в 10 разів — децибел (дб). Крім бел і децибел, вживають іноді непер — різницю рівнів двох потужностей, відношення яких дорівнює основі натуральних (неперових) логарифмів (див. Логарифм). З визначень бела і непера випливає, що 1 бел = неперів ≈ 2,3 непера.

Застосування

Відношення двох однойменних енергетичних величин (потужності, енергії, щільності енергії, інтенсивності звуку і т. д.) і , виражене в белах, визначається як десятковий логарифм частки цих величин:

Оскільки енергетичні величини пропорційні квадрату силових величин (звукового тиску, електричної напруги, сили електричного струму, напруженості поля і т. д.), Ставлення двох силових величин і , виражене в белах, визначається як десятковий логарифм відношення цих величин, помножений на два:


З представлених формул слідує, що якщо дорівнює +1 Б, то має місце зростання величини: - в 10 разів; — в ≈ 3,162 рази. Якщо дорівнює -1 Б, то має місце зменшення величини у відповідне число раз.

Іноді в якості значення величини виступає загальноприйняте вихідне (або опорне) значення. Тоді логарифмічну величину називають рівнем відповідної фізичної величини . Рівень (англ. Level) позначають буквою L, наприклад, Lp - рівень звукового тиску. Відповідні вимірювальні прилади фактично показують рівень вимірюваної величини щодо вихідного рівня, прийнятого за нульовий.

Бел рідко застосовується як без приставки, так і з будь-якими іншими приставками SI, крім деци-. Наприклад, замість тисячної частки бела кращим є використання сотої частки децибели (загальноприйнятою буде запис не 5 мБ, а 0,05 дБ).

В якості одиниці логарифмічного відносини двох однойменних фізичних величин застосовується також непер (Нп) - 1 Нп ≈ 0,8686 Б.

Література

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.