Категорія

Категорія — група, розряд однорідних предметів, осіб чи явищ, що відрізняється від інших певними ознаками. Альпініст першої категорії.

  • У філософії — основне логічне поняття, що відбиває найзагальніші закономірні зв'язки й відношення, які існують у реальній дійсності. Категорія часу. Категорія причини.
  • Категорії (Арістотель)
  • В соціології
  • Категóрія — соціальна спільність, що об'єднує індивідів за однією або декількома схожими характеристиками.

Див. також

Джерела

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.