Консалтинг

Конса́лтинг (англ. consulting — консультування) — діяльність з консультування керівників, управлінців з широкого кола питань у сфері фінансової, комерційної, юридичної, технологічної, технічної, експертної діяльності. Мета консалтингу — допомогти системі управління (менеджменту) в досягненні заявлених цілей.

Іншими словами: консалтинг — це управлінське консультування з широкого кола питань у сфері фінансової, юридичної, технологічної, технічної, експертної діяльності, що надається зовнішніми консультантами, для рішень тієї чи іншої проблеми[1]. Консалтингові компанії спеціалізуються за окремими напрямами діяльності (наприклад, фінансовому, кадровому, організаційному, стратегічному)[2][3].

Основне завдання консалтингу полягає в аналізі, обґрунтуванні перспектив розвитку та використанні науково-технічних та організаційно-економічних рішень з урахуванням предметної області та проблем клієнта.

Визначення поняття

Термін «консалтинг» означає здійснення управлінського консультування будь-якого масштабу. Консалтинг, або управлінське консультування, може стосуватися як локальних суто економічних питань (фінансовий аналіз, бухгалтерія, аудит, оподаткування), так і глобальних управлінських проблем (стратегічний розвиток, реорганізація, інноваційний процес).

В широкому сенсі цього слова консалтинг — це вид інтелектуальної діяльності, основне завдання якого полягає в аналізі, обґрунтуванні перспектив розвитку і використання науково — технічних і організаційно-економічних інновацій з урахуванням предметної області і проблем клієнта.

Консалтинг — це комплекс знань, пов'язаних з науковим пошуком, проведенням досліджень, постановкою експериментів з метою розширення наявних та отримання нових знань, перевірки наукових гіпотез, встановлення закономірностей, наукових узагальнень, наукового обґрунтування проектів для успішного розвитку організації. Консалтинг — дуже складне багатофакторне соціальне явище, значення якого в міру розвитку суспільства, ринкових відносин постійно зростає.

У страхуванні під консалтинговими послугами розуміють надання повного спектра інтелектуальних послуг, спрямованих на отримання покупцями якісного страхового продукту.

Основна мета консалтингу полягає в поліпшенні якості керівництва, підвищенні ефективності діяльності компанії в цілому та збільшенні індивідуальної продуктивності праці кожного працівника.

Історія розвитку консалтингу

Нова область професійних послуг — консультування з економіки і управління почала розвиватися на початку 20 століття. Перші консультантами були: Фредерік Тейлор, Гаррінгтон Емерсон і Артур Д. Літтл. Перша консалтингова фірма («Служба діловіх досліджень») з'явилась на початку ХХ ст. в Чикаго. У 1914 році Едвіном Бузом була організована служба ділових досліджень, що стала однією з перших консалтингових компаній в світі - «Booz Allen Hamilton», а в 20-х роках такі фірми з'явилися в Європі (в першу чергу в Англії та Німеччині).

Наступним етапом розвитку ринку консалтингових послуг можна вважати кінець 20-х-початок 30-х років. У 1926 році Джеймс МакКінсі і Ендрю Томас Карні заснували фірму, яка дала початок двом найбільшим консалтинговим компаніям світу «McKinsey & Company» і «AT Kearney».

В умовах прискореного повоєнного розвитку консалтинг здобуває неймовірну актуальність, популярність і займає важливе місце в ринковій інфраструктурі. Подальший розвиток консалтингу зберігає стійкий темп, з кожним роком нарощуючи обсяги.

Істотний внесок у розвиток ринку консалтингових послуг внесла аудиторська діяльність. З початку 60-х років (цей час прийнято називати «золотим століттям» консалтингу) найбільші аудиторські компанії поступово розширили список своїх послуг. Нарівні з аудиторськими послугами вони стали пропонувати своїм клієнтам і послуги в сфері управлінського консалтингу.

Консалтингові послуги диференціювалися, їх перелік згідно з класифікацією Європейської Федерації консультантів по Управлінню становить понад 100 видів.

Класифікація консалтингових послуг

Консалтингова послуга — інтелектуальний продукт, що залишається у володінні клієнта після завершення консультування.

Існує два основних види класифікації консалтингових послуг:

 • з точки зору предмету консультування — попредметна класифікація;
 • з точки зору методу консультування методологічна класифікація.

Попредметно класифікація більш поширена, оскільки вона зрозуміліше споживачам консалтингових послуг. Відповідно до неї консалтингові послуги кваліфікуються в залежності від тих розділів (елементів) менеджменту, на які вони спрямовані: загальний менеджмент, фінансовий менеджмент, виробничий менеджмент і т.д.

Методологічна класифікація професійно орієнтована на самих консультантів, так як кваліфікує їх в залежності від методів роботи. Відповідно до цієї класифікації розрізняють експертне, процесне і навчальне консультування.

 • Процесне консультування (проектного) полягають у спільній роботі консультанта з персоналом і керівництвом компанії-замовника. Дана взаємодія зводиться до розробки та впровадження рішень по оптимізації процесів в компанії, необхідних для досягнення конкретних цілей.
 • Експертне консультування передбачає розробку рішень і рекомендацій з їх упровадження після проведення діагностики в компанії-замовнику. При цьому роль клієнта зводиться тільки до забезпечення консультанта необхідною інформацією (доступі до неї) для оцінки ситуації.
 • Навчальне консультування полягає в тому, що роль консультанта зводиться до надання клієнту необхідної теоретичної або (та) практичної інформації у формі семінарів, лекцій, тренінгів, методичних посібників.

Види консалтингових послуг

Відповідно до класифікації Європейського довідника консультантів, існує 84 види консалтингових послуг, об'єднаних у 8 найголовніших груп:[4]

1. Загальне управління:

 • Визначення ефективності системи управління.
 • Оцінка бізнесу.
 • Управління нововведеннями.
 • Визначення конкурентоспроможності / вивчення кон'юнктури ринку.
 • Диверсифікація чи становлення нового бізнесу.
 • Міжнародне управління.
 • Оцінка управління.
 • Злиття та придбання.
 • Організаційна структура та розвиток.
 • Приватизація.
 • Управління проектом.
 • Управління якістю.
 • Реорганізація інженерних служб.
 • Дослідження і розвиток.
 • Стратегічне планування.

2. Адміністрування:

 • Аналіз роботи канцелярії.
 • Розміщення і переміщення відділів.
 • Управління офісом.
 • Організація та методи управління.
 • Регулювання ризику.
 • Гарантії безпеки.
 • Планування робочих приміщень і їхнє оснащення.

3. Фінансове управління:

 • Системи обліку
 • Оцінка капітальних витрат.
 • Оборот фірми.
 • Зниження собівартості.
 • Неплатоспроможність (банкрутство).
 • Збільшення прибутку.
 • Збільшення доходів.
 • Оподаткування.
 • Фінансові резерви.

4.Управління кадрами:

 • Професійний рух і скорочення штатів.
 • Культура корпорації.
 • Рівні можливості.
 • Пошук кадрів.
 • Відбір кадрів.
 • Здоров'я та безпека.
 • Програми заохочення.
 • Внутрішні зв'язки.
 • Оцінка робіт.
 • Трудові угоди і зайнятість.
 • Навчання менеджменту.
 • Планування робочої сили.
 • Мотивація.
 • Пенсії.
 • Аналіз функціонування.
 • Психологічна оцінка.
 • Винагороду.
 • Підвищення кваліфікації працівників.

5. Маркетинг:

 • Реклама і сприяння збуту.
 • Корпоративний образ і відносини з громадськістю.
 • Післяпродажне обслуговування замовників.
 • Дизайн.
 • Прямий маркетинг.
 • Міжнародний маркетинг.
 • Дослідження ринку.
 • Стратегія маркетингу.
 • Розробка нової продукції.
 • Ціноутворення.
 • Роздрібний продаж і дилерство.
 • Управління збутом.
 • Навчання збуту.
 • Соціально-економічні дослідження і прогнозування.

6. Виробництво:

 • Автоматизація.
 • Використання обладнання та його технічне обслуговування.
 • Промисловий інжиніринг.
 • Переробка матеріалів.
 • Регулювання внутрішнього розподілу матеріалів.
 • Упаковка.
 • Схема організації робіт на підприємстві.
 • Конструювання й удосконалювання продукції.
 • Управління виробництвом.
 • Планування і контроль за виробництвом.
 • Підвищення продуктивності.
 • Закупівлі.
 • Контроль якості.
 • Контроль за постачанням вузлів і деталей.

7. Інформаційна технологія:

 • САПР / АСУ.
 • Застосування комп'ютерів в аудиті й оцінці.
 • Електронна видавнича діяльність.
 • Інформаційно-пошукові системи.
 • Адміністративні інформаційні системи.
 • Проектування і розробка систем.
 • Вибір і установка систем.

8.Консалтинг в міжнародному бізнесі:

 • Експортний консалтинг.
 • Імпортний консалтинг.
 • Дослідження іноземних ринків.
 • Консультування з міжнародних фінансових розрахунків.
 • Консультування з тарифного та нетарифного регулювання.

9. Спеціалізовані послуги:

 • Навчальне консультування.
 • Консалтинг з управління електроенергетикою.
 • Інженерний консалтинг.
 • Екологічний консалтинг.
 • Інформаційний консалтинг.
 • Юридичний консалтинг.
 • Консалтинг по управлінню розподілом матеріалів і матеріально-технічному постачанню.
 • Консалтинг у державному секторі.
 • Консалтинг з телекомунікацій.

У яких випадках клієнти звертаються по допомогу в консалтингову компанію?

Згідно з поширеною думкою, до послуг зовнішніх консультантів звертаються в основному в першу чергу ті організації, які опинилися в критичному положенні. Проте допомога в критичних ситуаціях — зовсім не основна функція консалтингу. Хто і чому звертається по допомогу в консалтингову компанію?

 1. По-перше, в тих випадках, коли підприємство, що має статус надійного, намічає перебудову всієї системи, пов'язану або з розширенням, або із зміною форми власності, або докорінною зміною спектру діяльності підприємства і переорієнтацією її на перспективніші і/або вигідніші напрями бізнесу.
 2. По-друге, у випадках, коли підприємство, що має статус надійного, з метою затвердження своїх позицій на ринку і створення необхідного іміджу в очах потенційних партнерів, звертається до послуг консультанта (наприклад, аудитора), проводить ревізію своєї діяльності (наприклад, аудиторську перевірку) і потім робить її результати надбанням гласності.
 3. І, нарешті, по-третє, в тих випадках, коли підприємство знаходиться в критичному стані (або навіть на межі краху) та своїми силами з такої ситуації вибратися не в змозі, зважаючи на відсутність досвіду і внутрішніх ресурсів для адекватної і своєчасної реакції на ситуацію, що створилася. Послуги консультанта (консалтингової фірми) в цьому випадку носять характер криза-консалтингу.

Напрямки консалтингу

 1. В економічній сфері:
 • управлінське консультування;
 • консультування з кадрових питань, з проблем матеріально-технічного забезпечення; технологічне консультування; консультування з ресурсів(паливних,сировинни); консультування зі структурно-функціональних проблем організації; консультування з суспільних(політичниих,соціально-психологічних та ін.);
 • психоаналітичний консалтинг розвинений Манфредом Кетс де Врісом
 1. У соціальній сфері:
 • консультування з проблем громадських організацій ( у системі освіти,культури, охорони здоров′я,фізичної культури і спорту;
 • консультування щодо місця організації в системі суспільних відносин;
 1. У політичній сфері в її взаємозв'язку з соціальною:
 • з проблем функціонування політичних організацій;
 • консультування всіх типів організацій з політичних проблем;
 1. У сфері правових відносин:
 • щодо формування правових основ діяльності організації;
 • правове консультування з питань функціонування організації;
 1. В культурній сфері:
 • з загальних питань функціонування соціокультурної сфери;
 • з проблем діяльності культурної установи;
 1. В екологічній сфері:
 • екологія природи;
 • соціальна екологія;
 • екологія людини.

Див. також

Примітки

 1. Горемыкина Т.К., Осипенкова О.Ю. Международные стандарты аудита. — М : Издательство МГИУ, 2007. — С. 179. — ISBN 9785276013091.
 2. Глосарій // Мурманський державний технічний університет, МДТУ
 3. Глосарій ІМП РУДН. Архів оригіналу за 10 травня 2013. Процитовано 12 грудня 2014.
 4. European Directory of Management Consultants. 1995. London: FEACO-AP Information services, 1995.

Джерела

 • Блинов А.О., Бутырин Г.Н., Добренькова Е.В. Управленческий консалтинг корпоративных организаций: Учебник. - М: ИНФРА-М, 2002. - 192 с.
 • Верба В.А. Організація консалтінгової діяльності — КНЕУ, 2009, 299 с.
 • Посадский А.П. Основы консалтинга — ГУ ВШЭ, 1999 г.
 • Васильев Г.А. Управленческое консультирование — 2004 г., с. 5-6.
 • В. И. Алешникова Проблемы управленческого консультирования — 2005 г.

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.