Лісовий заказник

Лісовий заказник природно-заповідна територія України, що створена задля забезпечення охорони типових для кожного окремого ботаніко-географічного району лісових екосистем. Заказник може бути природного або штучного походження. Найпоширеніші лісові заказники штучного походження соснові, дубові та білоакацієві насадження.

Лісовий заказник загальнодержавного значення Бредулецький

Джерела

  • Природоохоронні території Української РСР / Є. В. Качаловський, К. М. Ситник, О. К. Ющенко та ін., За ред. Д. Й. Проценко. — Київ: Урожай, 1983. — 176 с., іл.
  • Манюк Вад. В., Манюк Вол. В. Природно-заповідний фонд Дніпропетровщини (станом на 1 грудня 2010 р.): навч. довід. / Вад. В. Манюк, Вол. В. Манюк. — Дніпропетровськ, 2010. — 116 с., іл., картосхеми.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.