Неможлива подія

Неможли́вою поді́єю в теорії ймовірності називається подія , яка в результаті досліду статися не може.

Очевидно, що ймовірність неможливої події дорівнює нулю.

Проте, не всяка подія, ймовірність якої дорівнює нулю, є неможливою подією. Приклад: подія, що полягає в тому, що нормально розподілена випадкова величина набуде деякого конкретного значення. Для будь-якої неперервної випадкової величини вірне твердження: ймовірність того, що випадкова величина набуде визначеного, наперед заданого значення, дорівнює нулю.

Інший приклад події з нульовою ймовірністю: експеримент полягає в тому, що монета підкидається нескінченне число разів. Подія «Монета нескінченне число разів впаде цифрою вгору» має нульову ймовірність, але вона може статися, тому також не є неможливою.

Якщо обумовлена деяка допустима похибка (наприклад, ), ту подію, ймовірність якої не перевищує значення цієї похибки, називають практично неможливою.

Подія, протилежна неможливій, називається достовірною подією.

Див. також

Джерела

  • Карташов М. В.Імовірність, процеси, статистика. — К.: ВПЦ Київський університет, 2007.
  • Capinski, Marek, Kopp, Peter E. Measure, Integral and Probability. — Springer Verlag 2004. — ISBN 9781852337810
  • Williams D. Probability with Martingales/ — Cambridge University Press, 1991/ — ISBN 0-521-40605-6

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.