Нечітка подія

Нечітка подія— зміна властивостей об'єкта, взаємодія між об'єктами, утворення нового об'єкта або знищення існуючого об'єкта. Подія містить оцінку часу, що вказує, коли воно відбувається, і місця, де вона відбувається. В рамках теорії відносності вся сукупність місць і часів, у які може відбуватися подія, утворюють простір-час подій. Нечіткі моделі є простішими та більш ефективнішими за класичні, особливо при оцінюванні економічного рівня та при розрахунках показників ефективності . Показник якості функціонування підприємства не обчислюється математично без застосування нечіткої логіки, оскільки даний процес налічує безліч якісних характеристик.

Нехай Х={x} — множина альтернатив. Нечітка ціль буде ототожнюватися з нечіткою множиною в Х.

Див. також

Посилання

  • Нечітка подія
  • Дудатьєв А. В., Роптанов В. І. Оцінка ступеня ризику промислових аварій при нечітких вихідних даних // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (Технологічний університет Поділля, м. Хмельницький). — 1997. — № 2. — С. 171–174.
  • Філинюк М. А., Дудатьєв А. В. Аналіз безпеки промислових об'єктів при невизначених початкових даних //Вісник ВПІ. — 1999. — № 6. — С. 20-25.
  • Дудатьев А. В., Козак А. А., Мироненко А. Н. Информационное моделирование прогнозируемых аварийных ситуаций на промышленном объекте // Экономика и коммерция (Электронная техника, серия 9). — 1995. — Вып. 1.- С. 84-88.
  • Леоненков А. В. Нечеткое моделирование в MATLAB и fuzzyTECH / А. В. Леоненков — СПб.: БХВ-Петербург, 2005. — 736 с.
  • Петренко В. Р. Нечітка модель аналізу ефективності бізнес-процесів підприємства / Петренко В. Р., Кашуба С. В. // Складні системи і процеси. — 2006. — № 2. — с. 18-26.
  • Zadeh L. A. Fuzzy Sets as a Basis for a Theory of Possibility / L. A. Zadeh // Fuzzy Sets and Systems. — 1978. — Vol. 1. — # 1. — 100 p.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.