Нотація

1. Нотація (від лат. notatio - записування, позначення ) - система умовних позначень, прийнята в будь-якій галузі знань або діяльності.

2. Нотація - система графічних знаків, за допомогою яких здійснюється запис музики.

3. Нотація - у мовах програмування - сукупність умовних знаків у системі правил для опису синтаксису комп'ютерних мов.

Нотація включає безліч символів та використовується для представлення понять та їх взаємин, що становить алфавіт нотації, а також правила їх застосування.

Класифікація

За абеткою нотації

 • Літерні
 • Цифрові
 • Буквено-цифрові
 • Графічні

За характеристикою алфавіту

 • Однорідні
 • Змішані
 • Двійкові
 • Десяткові

По виду зв'язків

 • Ієрархічні
 • Структурні
 • Порядкові

Поширені нотації

Література

Див. також

Музична нотація

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.