Нітриди

Нітри́ди — (рос. Нитриды, англ. nitrides, нім. Nitride n pl):

Приклади

Ковалентні нітриди

Ковалентні нітриди бувають як відносно стійкими (наприклад, нітрид бору - BN), так і реакційноздатними нестабільними речовинами Наприклад, нітрид йоду можна отримати тільки непрямим шляхом

Важливі ковалентні нітриди:

  • третьої групи BN , AlN, GaN,InN.
  • четвертої групи (C3N4, Si3N4 Ge3N4, Sn3N4).
  • інші P3N5, Cu3N

Металічні нітриди

TiN, TaN,CrN, Fe4N, Fe3N1+x, Fe2

Іонні нітриди

Іонні нітриди - солеподібні сполуки, при контакті з водою гідролізують до утворення відповідного гідроксиду і аміаку

Їх можна отримати при нагріванні активних металів в атмосфері азоту

Див. також

Джерела

  • Глінка М. Л. Загальна хімія : підручник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Київ : Вища школа, 1982. — 608 с.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.