Об'ємна сила

Об'ємна сила зовнішня сила, що діє на всі частки (елементарні об'єми) даного тіла. Ця сила відрізняється від поверхневих сил, таких, як дотичні чи нормальні сили, що діють тільки на поверхні об'єкту. Прикладом є сила тяжіння та електромагнітні сили. Відцентрову силу та силу Коріоліса можна також розглядати як сили об'ємного впливу. З іншого боку, всі контактні сили між об'єктами є поверхневими силами.

Визначення

Об'ємна сила є різновидністю сили, і тому вона має ту ж розмірність, Н (Ньютон) = кг · м / с2. Однак, часто буває зручно говорити про об'ємну силу як силу, що припадає на одиницю об'єму або силу, що припадає на одиницю маси. В останніх випадках вона розглядається як питома сила. Часто цю величину використовують в механіці суцільних середовищ, так як в задачах, що розглядає ця дисципліна значення сили в конкретній точці складно визначити.

Приклади об'ємних сил включають в себе:

Сили інерції (їх часто називають "фіктивними силами") також можна розглядати як об'ємні сили. Загальні сили інерції це:

Гравітаційна сила та сили інерції, крім того є пропорційними до густини або маси тіла в точці, тому їх ще часто називають масовими силами.

Джерела

  • Федорченко А.М. (1975). Теоретична механіка. Київ: Вища школа., 516 с.
  • Мінаєв О. А., Ілюкович Б. М., Ізмайлова М. К. , Механіка суцільних середовищ: Теорія і задачі, К., Вища школа, 1995. - 272.

Див. також

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.