Пара

Па́ра газоподібний стан речовини в умовах, коли газова фаза може перебувати в рівновазі з рідкою чи твердою фазами тієї ж речовини. При низькому тиску і високій температурі властивості пари наближаються до властивостей ідеального газу.

Випаровування води з поверхні ґрунту

Характеристики пари

Ступінь вологості пари (рос. степень влажности пара; англ. degree of vapour humidity, vapour (steam) humidity factor; нім. Dampffeuchtigkeitsstufe f) — масова частка рідини, яка міститься у вологій парі.

Ступінь сухості пари (рос. степень сухости пара; англ. degree of vapour dryness, vapour (steam) dryness factor; нім. Dampftrockenheitsstufe f) — масова частка пари сухої, яка міститься в вологій насиченій парі.

Пружність насичення — максимально можливий вміст пари в повітрі при даній температурі.

Різновиди

Розрізняють такі основні види станів пари хімічно чистих речовин:

  • Насичена пара (рос. пар насыщенный; англ. saturated steam, saturated vapour; нім. gesättigter Dampf m) — пара, яка перебуває в термодинамічній рівновазі зі своєю рідиною. Син. — пара в точці (або за тиску) початку конденсації. Її густина є максимальною при даній температурі. Тиск насиченої пари не залежить від об′єму і зростає з підвищенням температури. Максимальний тиск насиченої пари буде при критичній температурі. Насиченою називають і пару, яка при температурі, нижчій за температуру потрійної точки речовини, перебуває в рівновазі з твердою фазою.
  • Пара насичена волога (рос. пар насыщенный влажный; англ. saturated wet steam, saturated wet vapour, нім. feuchter gesättigter Dampf m) — суміш пари і дрібненьких крапель рідини, що утворюється під час кипіння.
  • Пара насичена суха, (рос. пар насыщенний сухой; англ. saturated dry steam, saturated dry vapour, нім. trockener gesättigter Dampf m — пара насичена, яка перебуває в нестійкому стані під час переходу із насиченої пари в пару перегріту.
  • Ненасичена пара
  • Пара недонасичена (рос. пар недонасыщенный; англ. undersaturated vapour; нім. untergesättigter Dampf m) — пара, в якій за даних умов може розчинитися додаткова кількість рідини.
  • Перенасичена пара
  • Пара перегріта (рос. пар перегретый; англ. superheated steam, нім. Heissdampf m, überhitzter Dampf m) — пара, яка при однаковому тиску з насиченою має температуру вищу, ніж температура кипіння.

Див. також

Література

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.