Постанова суду

Постанова суду — письмове судове рішення, в якому справа вирішується по суті.

За своїм процесуальним статусом постанова суду в цілому рівнозначна рішенню.

Постанови суду, що набрали чинності, є обов'язковими до виконання.

В Україні

Прийняттям постанови закінчується судовий розгляд у справах про адміністративні правопорушення; адміністративних справах (усі інстанції); апеляційний і касаційний розгляд господарських справ. Крім того, постанови приймає Верховний Суд України за наслідками перегляду справ про адміністративні правопорушення, цивільних, господарських та адміністративних справ.

Справи про адміністративні правопорушення

Постанова суду, судді загального суду по справі про адміністративне правопорушення може бути про:

 1. накладення адміністративного стягнення;
 2. застосування заходів впливу до неповнолітніх;
 3. закриття справи.

Постанова повинна містити: найменування органу (посадової особи), який виніс постанову, дату розгляду справи; відомості про особу, щодо якої розглядається справа; опис обставин, установлених при розгляді справи; зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення; прийняте по справі рішення; положення про стягнення з особи, щодо якої її винесено, судового збору; інші відомості.

Вона може бути оскаржена до апеляційного суду.

Господарські справи

За наслідками розгляду апеляційної скарги апеляційний господарський суд приймає постанову. Вона може бути про:

 1. залишення рішення місцевого господарського суду без змін, а скарги без задоволення;
 2. скасування рішення повністю або частково і прийняття нового рішення;
 3. скасування рішення повністю або частково і припинення провадження у справі або залишення позову без розгляду повністю або частково;
 4. зміну рішення.

За наслідками розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України також приймає постанову. Вона може бути про:

 1. залишення рішення першої інстанції або постанови апеляційної інстанції без змін, а скаргу без задоволення;
 2. скасування рішення першої інстанції або постанови апеляційної інстанції повністю або частково і прийняття нового рішення;
 3. скасування рішення першої інстанції або постанови апеляційної інстанції і передання справи на новий розгляд;
 4. скасування рішення першої інстанції, постанови апеляційної інстанції повністю або частково і припинення провадження у справі чи залишення позову без розгляду повністю або частково;
 5. змінення рішення першої інстанції або постанови апеляційної інстанції;
 6. залишення в силі одного із раніше прийнятих рішень або постанов.

Ці постанови набирають законної сили з дня її прийняття.

Адміністративні справи

Постанова в адміністративному судочинстві — це письмове рішення суду будь-якої інстанції в адміністративній справі, у якому вирішуються вимоги адміністративного позову, тобто є вирішення судом спору по суті.

На відміну від постанови, ухвалою вирішуються питання, пов'язані з процедурою розгляду адміністративної справи, та інші процесуальні питання.

Постанови Верховного Суду України

За наслідками перегляду судового рішення у справі про адміністративні правопорушення, цивільній, господарській або адміністративній справі (у межах своєї компетенції) колегія суддів відповідної судової палати Верховного Суду України приймає одну з таких постанов:

 — про повне або часткове задоволення заяви про перегляд судового рішення;
 — про відмову в задоволенні такої заяви.

Постанова Верховного Суду України є остаточною і оскарженню не підлягає.

У постановах ВСУ містяться роз'яснення і вказівки, що мають прецедентний характер і є обов'язковими до застосування нижчими судами (див., напр., ст. 3067 ЦПК).

Постанови Пленумів

У Верховному Суді України, Вищому господарському суді України, Вищому адміністративному суді України, Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ для вирішення питань, пов'язаних із забезпеченням єдності судової практики та інших питань, діють Пленуми.

Постанови Пленуму приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів його членів, підписуються головуючим на засіданні та секретарем пленуму і публікуються в офіційному друкованому органі відповідного суду.

Зокрема, ці постанови містять узагальнення практики застосування матеріального і процесуального закону з метою забезпечення однакового застосування норм права при вирішенні справ.

Посилання
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.