Процедура

Процедура (від лат. procedo – просуваюсь, проходжу) може означати:

 • Офіційно встановлений чи узвичаєний порядок здійснення, виконання або оформлення чого-небудь.
 • Офіційно встановлений чи прийнятий за звичаєм, традицією порядок проведення якихось громадських заходів, послідовність дій при здійсненні якихось справ, розв’язанні проблем.
  • Дипломатична процедура.
 • Ряд яких-небудь дій, хід виконання чого-небудь.
 • Процедура (програмування) — блок з формальними параметрами або без них, виконання якого відбувається після приведення його до стану готовності до виконання.
 • Асинхронна процедура — процедура, що виконується одночасно з іншими частинами програми.
 • Процедура бази даних — процедура, що автоматично викликається системою керування базою даних в процесі виконання умов, що вказані для даної процедури у схемі бази даних.
 • Процедура вимикання — 1) послідовність операцій за умови завершення сеансу зв'язку користувача з системою; 2) процедура вилучення задачі з системного журналу.
 • Процедура виправлення помилок — стандартна процедура відтворення обчислювального процесу за умови виявлення помилок.
 • Процедура реєстрації — 1) процедура встановлення зв'язку з вилученим абонентом; 2) процедура фіксації події у системному журналі.
 • Стандартна процедура – процедура, функції якої визначені деякою алгоритмічною мовою, а реалізація забезпечується системою програмування.
 • Фонова процедура - альтернативною до нормального виконання процесу, виконується одночасно з іншими кількома іншими процедурами.

Медицина

Див. також

Джерела

 • Процедура // Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. — 5-те вид. К. ; Ірпінь : Перун, 2005. ISBN 966-569-013-2.
 • Шведа Ю. Політичні партії. Енциклопедичний словник.- Львів: Астролябія.- 2005.- 488 с.
 • Шведа Ю. Теорія політичних партій та партійних систем: Навч. посібник.- Львів: Тріада плюс.- 2004.- 528 с.
 • Обушний М. І., Примуш М.В., Шведа Ю. Р. Партологія: Навч. посібник / За ред. М. І. Обушного.- К.: Арістей.- 2006.- 432 с.

Література

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.