Сигнатура (математична логіка)

Сигнатура в математичній логіці та універсальній алгебрі — набір символів, специфічних для конкретної системи, що визначають її формальну мову. Формально, сигнатура — набір множин:

  • — множина символів для відношень (предикатів),
  • — множина функціональних символів,
  • — множина символів констант
  • і функція , що зіставляє елементам і їх арність.

Сигнатура характеризує алгебричну структуру (алгебру або модель), визначаючи, з яких символів можуть складатися її вирази і яким чином вони можуть бути сконструйовані.

Джерела

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.