Спеціаліст

Спеціаліст — освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності[1].

Згідно з новим Законом України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. та умовами участі країн у Болонському процесі, освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» в Україні скасовано[2][3]. 2016 року проводився останній набір на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста[4].

Також освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста скасували або скасовують в інших країнах, де він існував (Казахстан[5], Грузія[6]). У Європейському Союзі не існує такого освітнього ступеня, як не існувало й у Російській імперії[7]. Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста залишається діючим в Російській Федерації[8].

Підготовка до освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

Освітня діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, що провадиться закладами вищої освіти і започаткована до набрання чинності Законом України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р., продовжується у межах строку навчання за певною освітньо-професійною програмою з видачею державного документа про вищу освіту встановленого зразка — диплома спеціаліста.

Термін навчання

Нормативний термін навчання визначався програмою, але не міг перевищувати одного року. Для окремих спеціальностей, за погодженням з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, навчання могло тривати півтора року[1].

Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста медичного, ветеринарно-медичного, мистецького, а також юридичного спрямування в разі цільової підготовки за замовленням правоохоронних органів може забезпечувати одночасне здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації спеціаліста на базі повної загальної середньої освіти. У цьому разі нормативний термін навчання визначався відповідним міністерством за погодженням з Міносвіти[1].

Документи про здобуття освіти

Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримували документи встановленого зразка про здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації спеціаліста[1].

Примітки

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.