Таксономічна категорія

Таксономі́чна катего́рія (таксономічний ранг) поняття, що застосовується в систематиці для позначення підпорядкування різних груп живих організмів, що відрізняються одна від одної ступенем спорідненості. Таксономічні категорії різного рівня, або рангу (вид, рід, родина і т. д.), присвоюють реальним відокремленим групам організмів таксонам, тобто категорії є сукупностями таксонів одного рангу. На відміну від таксонів, таксономічні категорії позначають не реальні організми, а визначений ранг чи рівень класифікації, тобто ступінь ієрархії.

Основні таксономічні ранги

Ілюстрація співвідношення основних таксономічних рангів

Дискусійні та застарілі таксономічні одиниці:

  • Імперія (Imperia) — вперше термін використано у таксономії для поділу клітинних та неклітинних форм життя. Застосування цього терміна зараз під питанням.
  • Філум (Phylum) — першочергово ця категорія, запропонована А. Пашером, об'єднувала споріднені відділи рослин. 1994 року терміни «філум» та «порядок» визнано синонімами.

У систематиці рослин

У систематиці рослин підпорядкованих споріднених таксономічних рангів сучасна систематика налічує до 25.[1][2]

Основні таксономічні ранги, якими оперує нині систематика рослин, такі: відділ (divisio, або phylum); відділи поділяють на класи (classis), класи — на порядки (ordo), порядки — на родини (familia), родини — на роди (genus), роди — на види (species). Кожен з цих таксономічних рангів можна поділити в разі потреби на дрібніші, проміжні, скориставшись приставкою «під» (sub): підвідділ (subdivisio), підклас (subclassis), підродина (subfamilia), підрід (subgenus) та ін. У межах роду з численними видами, крім підродів, виділяють ще часом секції (sectio), підсекції (subsectio), а в межах останніх — серії (series) та підсерії (subseries). Поліморфні види поділяють нерідко на підвиди (subspecies), різновидності, або варіації (varietas), а також форми (forma).

Див. також

Примітки

  1. Визначник рослин України. За ред. Д. К. Зерова. — К.: Урожай, 1965. — 878 с
  2. Визначник рослин Українських Карпат. Відпов. за вип. Чопик В. І. — К.: Наук. думка, 1977. — 434 с

Література

  • Таксономические категории // Биологический энциклопедический словарь / М. С. Гиляров и др. — Москва : Сов. Энциклопедия, 1986. — С. 620.
  • Глущенко В. И., Акулов А. Ю., Леонтьев Д. В., Утевский С. Ю. Основы общей систематики: уч. пособие.-Харьков: ХНУ, 2004 (рос.)
  • Джеффри Ч. Биологическая номенклатура. Пер. с англ. М., 1980 (рос.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.