Твіп

Твіп (англ. twip) типографська одиниця вимірювання, рівна одній двадцятій пункту (point, звідси і назва: Twentieth of a Point).

Твіп дорівнює 1/567 сантиметра чи 1/1440 дюйма.

Також використовується в Visual Basic для визначення положення елементів інтерфейсу користувача на екрані. Приклад:

Label1.Height = 48 * Screen.TwipsPerPixelY
Label1.Width = 16 * Screen.TwipsPerPixelX

При виконанні цього коду розміри елемента Label1 стануть рівні 48 на 16 пікселів.

Співвідношення розмірів твіпа і піксела змінюється залежно від роздільної здатності екрану, і в Visual Basic вимірюється за допомогою змінної Screen.TwipsPerPixelX та Screen.TwipsPerPixelY для горизонтальних і вертикальних розмірів відповідно.

Перехід від розміру в пікселях у розмір в твіпах

Необхідно розділити ширину і висоту зображення на роздільну здатність. Потім отримані значення потрібно помножити на 1440. Наприклад, ми маємо малюнок розміром 100 × 100 з роздільною здатністю 96 точок на дюйм. Тоді його розмір у твіпах 100/96 · 1440 × 100/96 · 1440, тобто 1500 × 1500.

Див. також

Джерела

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.