Величко Олена Михайлівна

Олена Михайлівна Величко — український вчений, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри репрографії Видавничо-поліграфічного інституту НТУУ «КПІ»

Олена Михайлівна Величко
Народилася 2 грудня 1951(1951-12-02) (70 років)
Київ, Українська РСР, СРСР
Країна  Україна
Діяльність науковиця
Alma mater Український поліграфічний інститут ім. Івана Федорова
Галузь поліграфія
Заклад Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «КПІ»
Звання доктор технічних наук
Ступінь професор

Біографічні відомості

Народилася у м. Києві в сім'ї робітника.

Після завершення середньої школи працювала в державних установах і на виробничо-поліграфічному підприємстві НДІ технічної інформації і техніко-економічних досліджень Держплану УРСР.

1970 р. вступила на навчання до Київського вечірнього факультету Українського поліграфічного інституту (УПІ) ім. Івана Федорова, який закінчила 1976 р. з відзнакою.

Наукова та викладацька діяльність

1974—1980 рр. працювала у Київській філії Державного проектного і науково-дослідного інституту поліграфічної промисловості (ДІПРОНДІПоліграф) на посадах молодшого, згодом старшого наукового співробітника.

1980—1983 рр. — навчалася в аспірантурі при УПІ ім. Івана Федорова.

У 1984 р. у Московському поліграфічному інституті захистила дисертаційну роботу «Механизм структурных изменений и регулирование износостойкости фотополимерных и металлических форм высокой печати» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, яка була виконана під керівництвом Е. Т. Лазаренка і Б. І. Костецького.

1984—1992 рр. працювала старшим науковим співробітником УкрНДІ спеціальних видів друку.

1992 р. ВАК затвердив О. М. Величко у вченому званні старшого наукового співробітника. Цього ж року переходить на роботу до Видавничо-поліграфічного факультету Київського політехнічного інституту (згодом Видавничо-поліграфічний інститут (ВПІ) НТУУ «КПІ»), де працювала на посадах доцента (1992—2006 рр.), а потім професора (2006—2008 рр.).

1999 р. Атестаційна колегія Міністерства освіти України присвоїла О. М. Величко вчене звання доцента кафедри репрографії.

1999—2002 рр. — навчалася у докторантурі при НТУУ «КПІ».

2006 р. в Українській академії друкарства захистила дисертаційну роботу «Теоретичні основи взаємодії інформаційного, енергетичного і матеріального потоків у друкарському контакті» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук[1]. Науковий консультант А. К. Дорош. Наукові інтереси стосуються проблем формних, друкарських і оздоблювальних процесів у сучасних способах репродукування і виробництва поліграфічної продукції, апаратного і програмного забезпечення для оцінки якості і стабілізації технологічних процесів, технології створення нових видань, у тому числі й електронних і мультимедійних. Величко О. М. — автор і співавтор чотирьох монографій, трьох навчальних посібників з грифом МОН України, одного електронного навчального посібника з грифом НТУУ «КПІ», автор і співавтор понад 180 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 13 патентів на винаходи, 7 методичних розробок, виданих як електронні навчальні видання (посилання на видання надано нижче). Керує і бере участь у науково-дослідній тематиці за бюджетним фінансуванням за напрямом «нові матеріали і технології», виступає рецензентом наукових робіт, монографій і підручників.


2008 р. Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки України присвоїла О. М. Величко вчене звання професора кафедри технології поліграфічного виробництва.

З 2008 р. — завідувач кафедри репрографії ВПІ НТУУ «КПІ»[2].

Професор Величко — заступник головного редактора збірника наукових праць «Техніка і технологія друкарства»[3] та член редколегій фахових видань «Наукові записки (Українська академія друкарства)» і «Поліграфія і видавнича справа».

Наукові інтереси стосуються проблем формних, друкарських і оздоблювальних процесів у сучасних способах репродукування і виробництва поліграфічної продукції, апаратного і програмного забезпечення для оцінки якості і стабілізації технологічних процесів, технології створення нових видань, у тому числі й електронних і мультимедійних.

Величко О. М. — автор і співавтор чотирьох монографій, трьох навчальних посібників з грифом МОН України, одного електронного навчального посібника з грифом НТУУ «КПІ», автор і співавтор понад 180 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 13 патентів на винаходи, 7 методичних розробок, виданих як електронні навчальні видання (посилання на видання надано нижче).

Керує і бере участь у науково-дослідній тематиці за бюджетним фінансуванням за напрямом «нові матеріали і технології», виступає рецензентом наукових робіт, монографій і підручників.

Творчий доробок

Автор та співавтор 150 наукових та навчально-методичних публікацій. Під її керівництвом Р. А. Хохлова[4] і К. О. Чепурна[5] виконали та захистили дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Праці

 • Величко О. М. Матеріали зі спеціальними властивостями [Електронний ресурс]: навчальний посібник / О. М. Величко, С. Ф. Гавенко, К. І. Золотухіна. — Електронні текстові дані (1 файл: 2,66 Мбайт). Львів: — УАД, 2016. — 155 с. — Назва з екрана.
 • Величко О. М. Науково-практична конференція до 80-річчя Е. Т. Лазаренка / О. М. Величко, О. В. Зоренко // Технологія і техніка друкарства: збірник наукових праць. — 2016. — Вип. 2(52). — С. 104—105.
 • Величко О. М. Удосконалення процесів зволоження у офсетному друці / О. М. Величко, К. І. Золотухіна, Т. В. Розум // Технологія і техніка друкарства: збірник наукових праць. — 2016. — Вип. 2(52). — С. 4–12. — Бібліогр.: 22 назви.
 • Зволоження в офсетному друці [Електронний ресурс]: навчальний посібник / Т. Розум, О. Зоренко, О. Мельников [та ін.] ; НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». — Електронні текстові дані (1 файл: 4,17 Мбайт). — Київ: НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», «Політехніка», 2016. — 173 с. — Назва з екрана.
 • Методи підготовки антибактеріальних зволожувальних розчинів [Електронний ресурс]: лекції з тематичного циклу дисципліни «Матеріали зі спеціальними властивостями» для студентів напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» / НТУУ «КПІ» ; уклад. К. І. Золотухіна, Т. В. Розум, О. М. Величко. — Електронні текстові дані (1 файл: 222 Кбайт). — Київ: НТУУ «КПІ», 2016. — 40 с. — Назва з екрана.
 • Благодір О. Л. Вплив одночасної дії УФ-опромінення і магнітного поля у процесах реєстрації інформації / О. Л. Благодір, О. М. Величко, Т. Г. Осипова // Технологія і техніка друкарства: збірник наукових праць. — 2015. — Вип. 4(50). — С. 29–34. — Бібліогр.: 11 назв.
 • Савченко К. І. Відтворення кольору струминним друком / К. І. Савченко, О. В. Зоренко, О. М. Величко // Технологія і техніка друкарства: збірник наукових праць. — 2012. — Вип. 1(35). — С. 12–17. — Бібліогр.: 11 назв.
 • Савченко К. І. Дослідження властивостей друкарських фарб / К. І. Савченко, О. М. Величко, Т. В. Розум // Технологія і техніка друкарства: збірник наукових праць. — 2011. — Вип. 4(34). — С. 108—113. — Бібліогр.: 12 назв.
 • Сучасний стан технологій друкування в Україні / К. І. Савченко, О. В. Зоренко, Т. В. Розум, О. М. Величко // Технологія і техніка друкарства: збірник наукових праць. — 2011. — Вип. 2(32). — С. 21–27. — Бібліогр.: 9 назв.
 • Величко О. М. Впевнений поступ у майбутнє / О. М. Величко, Ю. П. Мамонов // Технологія і техніка друкарства: збірник наукових праць. — 2010. — Вип. 2(28). — С. 208—212.
 • Величко О. М. Усі знання і досвід — учням / О. М. Величко // Технологія і техніка друкарства: збірник наукових праць. — 2010. — Вип. 4(30). — С. 267—268.
 • Скиба В. М. Хімічний аналіз поверхні пробільних елементів форм плоского офсетного друку методом рентгенівського мікроаналізу / В. М. Скиба, О. Ю. Коваль, О. М. Величко // Технологія і техніка друкарства: збірник наукових праць. — 2010. — Вип. 4(30). — С. 198—205. — Бібліогр.: 3 назви.
 • Ступінь емульгування і закріплення гібридних фарб / О. М. Величко, О. В. Зоренко, В. Г. Олійник, К. І. Савченко // Технологія і техніка друкарства: збірник наукових праць. — 2010. — Вип. 2(28). — С. 120—125. — Бібліогр.: 16 назв.
 • Величко О. М. Міцність сучасного газетного паперу / О. М. Величко, В. Г. Олійник, А. Юхимець // Технологія і техніка друкарства: збірник наукових праць. — 2009. — Вип. 1-2(23-24). — С. 194—196. — Бібліогр.: 4 назви.
 • Величко О. М. Новий технічний поступ технологій друкарства / О. М. Величко // Технологія і техніка друкарства: збірник наукових праць. — 2008. — Вип. 1(19). — С. 9–22. — Бібліогр.: 20 назв.
 • Величко О. М. Сучасні тенденції виробництва білових товарів / О. М. Величко, Л. О. Манілюк // Технологія і техніка друкарства: збірник наукових праць. — 2008. — Вип. 2(20). — С. 16–25. — Бібліогр.: 7 назв.
 • Поліщук Г. В. Вплив гібридних технологічних процесів на довговічність відбитків / Г. В. Поліщук, О. М. Величко // Технологія і техніка друкарства: збірник наукових праць. — 2008. — Вип. 3-4(21-22). — С. 21–26. — Бібліогр.: 10 назв.
 • Відтворення тонового градієнта засобами репродукування [Текст]: монографія / О. . М. Величко, Я. В. Зоренко, В. М. Скиба, під заг. ред О. М. Величко. — К.: ВПЦ Київський університет, 2011. — 240 с.
 • Таємниці друкарства: минуле, сучасне, майбутнє: навч. посіб. Нав. посібник / О. Ф. Розум, О. М. Величко, О. В. Мельников. — Львів: УАД, 2012. — 280 с.
 • Проектування технологічних процесів видавничо-поліграфічного виробництва / О. М. Величко, В. М. Скиба, А. В. Шангін. — К.: НТУУ КПІ, 2014. — 235 с.
 • Стабілізація параметрів відбитків у технологіях друкування на пористих і невсотувальних матеріалах /Катерина. Золотухіна, Олена. Величко. — К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во Політехніка, 2016. — 160 с.
 • Матеріали зі спеціальними властивостями [Електронний ресурс]: навчальний посібник / О. М. Величко, С. Ф. Гавенко, К. І. Золотухіна. — Електронні текстові дані (1 файл: 2,66 Мбайт). Львів: — УАД, 2016. — 155 с.
 • Місце гібридних технологій у ВПК України / О. М. Величко, К. І. Савченко // Поліграфія і видавнича справа. — 2011. — № 3
 • Тоновідтворення репродукцій за нейтрально-сірою шкалою / О. М. Величко, Я. В. Зоренко // Наукові записки. — Львів, УАД. — 2011. — № 3. — С. 41-48
 • Реологічні властивості гібридних фарб та фарб для друкування на невсотувальних матеріалах / К. І. Савченко, О. М. Величко // Поліграфія і видавнича справа. — 2012. — № 1. — С. 38-42
 • Полиграфия Украины. Современное состояние, перспективы развития / К. С авченко, Е. Величко //Полиграфия.— 2013. — № 4. — С. 22-24
 • Удосконалення процесів зволоження у офсетному друці / О. М. Величко, К. І. Золотухіна, Т. В. Розум // Технологія і техніка друкарства. — 2016. — № 2(52)
 • Regularities of stability for printing forms of offset printing with dampening in short runs / Vasyl. Skyba, Kateryna. Zolotuhina, Olena. Velychko // EUREKA: Physics and Engineering. — 2016. — № 4. — С. 33-38
 • Оформлення паковання офсетнирм друком (технологічні аспекти) / О. М. Величко, К. І. Золотухіна, Т. В. Розум // Упаковка. — 2016. — № 3. — С. 4-7
 • Тенденції розвитку систем зволоження в плоскому офсетному друці / О. А. Кірічок, К. І. Золотухіна, О. М. Величко // Наукові записки. — 2016. — № 1. — С. 78-86.
 • Velychko E.V. Processing of information flow interaction elements printed contact. — Publishing Kyiv University. — 2005. — P. 211—234.
 • Study of anilox cell geometry impact on the ink volume transferred to the printing plate / O. Blagodir, O. Velychko // Przegląd Papierniczy. — 72 (7) . — 2016. — C. 443—447.

Нагороди та відзнаки

Нагороджена медалями:

 • «Ветеран труда»
 • «В память 1500-летия Киева»

Література

 • Видавничо-поліграфічний факультет. 1954—2004 [Текст]: нариси історії / П. О. Киричок, Р. Г. Іванченко, А. К. Дорош, А. І. Петрук та ін. ; упоряд. В. В. Хоню ; М-во освіти і науки України. Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». — К. : ВПФ НТУУ «КПІ», 2004. — С. 53.
 • Не згасає світло науки в теорії друку [Текст]: [про захист дис. О. М. Величко] / О. В. Мельников // Полігр. та вид. справа. — 2007. — № 1 (45). — С. 190—194.
 • Хто є хто: Довідник. Проф. Нац. техн. ун-ту України «Київ. політехн. ін.-т». 1898—2010 [Текст] / відповідальні В. В. Янковий та П. О. Киричок ; М-во освіти і науки України. Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». — 2-е вид., перероб. і доп. — К. : ВПФ НТУУ «КПІ», 2009. — 342 с.

Примітки

Інтернет-ресурси


Інформація про О. М. Величко:

 • [http://www.ntu-kpi.kiev.ua/709-5[недоступне посилання з червня 2019] Стаття директора ВПІ НТУУ «КПІ» П. О. Киричка][недоступне посилання з жовтня 2019]
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.