Часовий переріз процесу

Поняття перерізу (часового перерізу) випадкового процесу є одним з ключових понять теорії випадкових процесів. Воно дає змогу говорити про випадковий процес не як про явище, що розвивається у часі, а дає змогу аналізувати цей процес у певний момент часу.

Визначення

Нехай ,  випадковий процес. Зафіксуємо час t: ми отримаємо деяку випадкову величину. Ця випадкова величина називається часовим перерізом випадкового процесу у момент часу t.

Приклади

  1. Нехай випадкова величина ξ розподілена нормально з параметрами 0 і 1, тобто . Розглянемо випадковий процес . Його переріз у момент часу t=1 буде випадкова величина , яка дорівнює , тому вона також матиме розподіл N(0,1). Знайдемо також розподіл перерізу випадкового процесу для моменту t=2: , тобто випадкова величина має розподіл N(0,4) (ми скористалися такою властивістю випадкових величин, розподілених нормально: якщо ξ має розподіл , то kξ має розподіл .
  2. Нехай випадкова величина ξ розподілена рівномірно на відрізку [-1,1], тобто . Як і в попередньому прикладі, розглянемо випадковий процес . Переріз цього випадкового процесу у момент часу являтиме собою випадкову величину , яка має розподіл .

Див. також

Література

  1. С. Карлин. Основы теории случайных процессов. М. — 1971.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.