Числення секвенцій

Чи́слення секве́нцій — система формального виведення формул логіки першого порядку (і як часткового випадку логіки висловлень) запропонована німецьким логіком Ґергардом Ґенценом. Після праці Ґенцена розроблено кілька варіантів числення секвенцій, що є еквівалентними між собою і альтернативою аксіоматичному підходу.

Термінологія

Числення секвенцій є альтернативною системою формального виводу до аксіоматичних систем описаних у статтях Числення висловлень і Логіка першого порядку. Формули логіки першого порядку для поданої нижче формальної системи мають лише дві логічні зв'яязки і квантор існування. Інші символи логічних зв'язок можна визначити формулами:

  • Подібно визначається і квантор загальності:

Загалом при визначенні правил використовуються такі позначення:

  • ... (скінченні множини формул)
  • ... (формули логіки першого порядку)
  • ... (Символ, що показує, що з формул з лівої сторони (антецеденту) виводяться формули з правої сторони (консеквент))
  • ... (символ логічного заперечення)
  • ... (символ диз'юнкції)
  • ... (квантор існування)

Правила виводу

Правило антецедента

якщо: .

Правило припущення

якщо:

Перебір варіантів

Доведення від супротивного

Диз'юнкція а антецеденті

Диз'юнкція в консеквенті

Введення квантора істинності в консеквенті

Введення квантора істинності в антецеденті

, де y не зустрічається у вільному вигляді у формулі .

Рефлексивність рівності


Правило заміни в рівності

Приклади виведення

Приклад 1

Покажемо, що

Маємо:

Приклад 2

Як і в першому прикладі:

Коректність і повнота

Числення секвенцій є коректним і повним. Тобто всі формули, що можна вивести за його допомогою є логічно значимі і всі логічно значимі формули можна вивести за допомогою числення секвенцій. Це еквівалентно твердженню, що тоді і тільки тоді коли для довільних множини формул і формули .

Джерела

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.