Адсорбент

Адсорбе́нт — тверда або рідка речовина, на поверхні частинок якої відбувається адсорбція. Адсорбенти — це високодисперсні природні та штучні пористі тверді речовини з великою зовнішньою та (або) внутрішньою поверхнею, на якій і протікає адсорбція газів чи рідин. Для підвищення поглинальної здатності і максимального розвитку площі поверхні штучні адсорбенти, як правило, роблять пористими. Як адсорбент використовують силікагель, активоване вугілля, деякі оксиди, смоли і ін. Кількість адсорбованої речовини абсорбентом залежить від декількох чинників: типу адсорбента, типу абсорбованої речовини, розміру адсорбента, концентрації абсорбента й температури.

Вимоги до адсорбентів

До адсорбентів, що використовуються в промисловості пред'являють такі вимоги:

  • селективність;
  • велика поглинальна здатність;
  • низька вартість;
  • доступність;
  • легкість десорбції і регенерації;
  • висока механічна міцність;
  • технологічність;
  • зручність при роботі (негорючість, відсутність коррозійної дії на елементи апаратури тощо).

Види

Розрізняють адсорбенти двох структурних типів:

  • адсорбенти з мікропорами (розміри яких близькі до розмірів молекул адсорбованих речовин) та
  • адсорбенти з більшими порами.

Використання

В техніці як адсорбенти використовуються, як правило, пористі тіла з сильно розвиненою внутрішньою поверхнею.

Речовини-адсорбенти

До адсорбентів належать силікагель, активоване вугілля, алюмогель, синтетичні цеоліти (молекулярні сита) тощо.

Застосування

Застосовують адсорбенти для очистки та сушки газів та рідин (у протигазах, медицині тощо).

Див. також

Література

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.