Антимонопольний комітет України

Антимонопо́льний коміте́т Украї́ни (АМКУ) — державний орган зі спеціальним статусом, що має забезпечувати державний захист конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель.

Антимонопольний комітет України
(АМКУ)
Загальна інформація
Країна  Україна
Дата створення 26 листопада 1993
Керівництво діяльністю здійснює Верховна Рада України
Керівне відомство Президент України
Штаб-квартира 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45
Річний бюджет 302 864 300 ₴[1]
Голова Ольга Піщанська[2]
Ключовий документ Закон України «Про Антимонопольний комітет України»
amc.gov.ua

Завдання

Контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції:

 • розглядати заяви і справи про порушення ЗЗЕК,
 • проводити розслідування,
 • приймати розпорядження і рішення,
 • проводити перевірки,
 • перевіряти та переглядати рішення у справах,
 • надавати висновки щодо кваліфікації дій;
 • призначати експертизу;
 • проводити дослідження ринку, визначати межі товарного ринку;
 • надавати обов'язкові для розгляду рекомендації;
 • здійснювати повноваження, передбачені Законом України "Про здійснення державних закупівель.

Контроль за узгодженими діями, концентрацією

 • розглядати заяви і справи про надання дозволу тощо;
 • приймати розпорядження та рішення за заявами і справами, надавати висновки, попередні висновки стосовно узгоджених дій, концентрації тощо;
 • дозволяти або забороняти узгоджені дії, концентрацію;
 • визначати наявність або відсутність контролю між суб'єктами господарювання або їх частинами та склад групи суб'єктів господарювання, що є єдиним суб'єктом господарювання;
 • здійснювати інші повноваження,

Формування та реалізація конкурентної політики, сприяння розвитку конкуренції.

 • вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, необхідну для дослідження ринків, а також інформацію про реалізацію конкурентної політики;
 • узагальнювати та аналізувати інформацію про реалізацію актів законодавства про захист економічної конкуренції щодо пріоритетів і напрямів конкурентної політики;
 • брати участь у розробленні та вносити Президенту України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо законів та інших нормативно-правових актів, які регулюють питання розвитку конкуренції, конкурентної політики та демонополізації економіки, погоджувати проекти нормативно-правових актів, що можуть вплинути на конкуренцію

СФЕРА РЕГУЛЮВАННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

 • монопольне (домінуюче) становище;
 • колективна монополія;
 • зловживання монопольним (домінуючим) становищем;
 • узгоджені дії та концентрації суб'єктів господарювання;
 • дії органів державної влади;
 • недобросовісна конкуренція.

ВЗАЄМОДІЯ ІНШИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ З АМКУ

 • беруть участь у розробленні та реалізації конкурентної політики
 • беруть участь у розробленні регіональних програм економічного розвитку.
 • взаємодіють у питаннях розвитку конкуренції та демонополізації економіки.
 • зобов'язані погоджувати з органами Комітету проекти нормативно-правових актів, які можуть вплинути на конкуренцію.

Правова основа діяльності

Антимонопольний комітет України здійснює свою діяльність відповідно до: Конституції України та Законів України:

 • «Про Антимонопольний комітет України»
 • «Про захист економічної конкуренції»
 • «Про захист від недобросовісної конкуренції»,
 • «Про державну допомогу суб'єктам господарювання».

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить законодавство України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Ключові справи/напрями діяльності: державні закупівлі

Законодавче регулювання:

 1. Закон України «Про захист економічної конкуренції» (Закон-1)
 2. Закон України «Про публічні закупівлі» (Закон-2)

Повноваження комітету:

як органу, який здійснює контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, відповідно до Закону-1:

 • розгляд справ, заяв та проведення перевірок щодо змови між учасниками державних закупівель;

як органу оскарження у сфері державних закупівель, Закон-2:

 • розгляд скарг, поданих суб'єктом оскарження з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, генерального замовника, що суперечать законодавству у сфері державних закупівель, і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи

Найбільш типові порушення у сфері у сфері державних закупівель:

перша категорія порушень — складання замовниками документації конкурсних торгів з порушенням основних принципів державних закупівель, зокрема:

 • встановлення непрозорих та нечітких технічних і кваліфікаційних вимог документації конкурсних торгів;
 • штучне розширення предмета закупівлі (невиправдане об'єднання товару/послуг в один лот/предмет закупівлі;
 • нечітке, загальне визначення предмета закупівлі);
 • штучне звуження предмета закупівлі (зайва деталізація предмета закупівлі);
 • вимагання документів, які не можуть бути надані без порушень чинного законодавства, або можуть бути подані лише обмеженим колом осіб (зокрема, довідки від органів, які не уповноважені видавати такі довідки; копії технічних умов, завірених оригіналом печатки власника цих технічних умов).

друга категорія порушень — процедурні порушення з боку Замовника, зокрема:

 • порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлю;
 • неправомірне відхилення пропозицій конкурсних торгів учасників процедури закупівлі;
 • допущення до оцінки пропозицій конкурсних торгів учасників процедури закупівлі, які не відповідають вимогам документації конкурсних торгів;
 • неправомірне визначення переможця процедури закупівлі;
 • укладення договорів про закупівлю з порушенням строків, визначених Законом України «Про здійснення державних закупівель» (в тому числі, під час процедури оскарження).

Найбільш типові порушення у сфері захисту економічної конкуренції:

 • антиконкурентні узгоджені дії учасників торгів, які стосуються спотворення результатів торгів

Процедура:

у сфері захисту економічної конкуренції :

 • за наявності ознак порушення у вигляді змови учасників під час проведення процедури закупівлі проведення перевірок учасників;
 • за наявності достатніх підстав порушення справи стосовно учасників змови;
 • проведення розслідування у справі та прийняття рішення про визнання вчинення порушення та накладення штрафу;

у сфері державних закупівель:

 • надходження скарги на дії чи бездіяльність замовника;
 • прийняття скарги до розгляду;
 • розгляд скарги та прийняття рішення про відмову в її задоволенні або про задоволення скарги повністю чи частково та зобов'язання усунення замовником, генеральним замовником порушення

Як орган оскарження:

 1. активна участь у розробці законопроектів, направлених на удосконалення здійснення державних закупівель, у тому числі, направлених на запровадження електронних торгів;
 2. Удосконалення практики розгляду скарг з урахуванням діючих змін в законодавстві у сфері державних закупівлі (у тому числі, шляхом запровадження у зміненому законі пропозицій, запропонованих АМКУ, стосовно максимального обмеження подачі скарг неналежними або недобросовісними скаржниками: шляхом обмеження можливості оскарження початкової документації після внесення змін, обмеження строку оскарження умов документації, необхідності обґрунтування у скарзі наявності порушених прав скаржника).

Виконання повноважень Уповноваженого органу з питань державної допомоги

З 03.08.2014:

 • нормативне забезпечення здійснення контролю та моніторингу державної допомоги;

З 02.08.2017:

 • отримання та розгляд повідомлень про нову державну допомогу;
 • визначення належності до державної допомоги заходів з підтримки суб'єктів господарювання, оцінювання допустимості державної допомоги для конкуренції;
 • збирання інформації про заходи з підтримки суб'єктів господарювання;
 • надання обов'язкових для розгляду рекомендацій про внесення змін до умов надання державної допомоги, а також роз'яснень з питань державної допомоги;
 • прийняття рішень про тимчасове або повне припинення надання незаконної державної допомоги та її повернення.

Голови АМКУ

Структура:

 1. * # Керівництво
 2. * # Управління персоналу
 3. * # Відділ кадрової роботи
 4. * # Відділ розвитку персоналу
 5. * # Департамент організаційної роботи
 6. * # Відділ організаційного та аналітичного забезпечення роботи Голови Комітету
 7. * # Сектор забезпечення проведення засідань Комітету
 8. * # Відділ контролю виконання документів
 9. * # Загальний відділ
 10. * # Відділ забезпечення захисту інформації та розвитку інформаційних систем
 11. * # Відділ матеріально-технічного забезпечення
 12. * # Відділ забезпечення роботи членів Комітету
 13. * # Управління конкурентної та регіональної політики
 14. * # Відділ сприяння розвитку конкуренції та методології
 15. * # Відділ регіональної координації, аналізу та перевірки рішень
 16. * # Управління європейської інтеграції, міжнародного співробітництва та комунікацій
 17. * # Відділ європейської інтеграції та міжнародного співробітництва
 18. * # Відділ комунікацій
 19. * # Сектор розгляду запитів про доступ до публічної інформації та з питань звернень громадян
 20. * # Управління економічного аналізу
 21. * # Відділ економічного аналізу
 22. * # Відділ планування та звітності
 23. * # Юридичний департамент
 24. * # Відділ супроводження справ у судах та контролю за виконанням рішень
 25. * # Відділ експертизи рішень
 26. * # Відділ законопроектної роботи
 27. * # Відділ координації роботи юридичних служб територіальних відділень
 28. * # Сектор загально-юридичних питань
 29. * # Департамент досліджень і розслідувань ринків паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства
 30. * # Відділ ринків електроенергії
 31. * # Відділ ринків нафти і нафтопродуктів
 32. * # Відділ ринків газу
 33. * # Відділ ринків житлово-комунального господарства
 34. * # Відділ контролю за концентраціями та узгодженими діями ринків паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства
 35. * # Аналітичний сектор
 36. * # Департамент досліджень і розслідувань ринків виробничої сфери, фармацевтики та рітейлу
 37. * # Відділ ринків споживчих товарів
 38. * # Відділ ринків агропромислового комплексу
 39. * # Відділ ринків індустріальних галузевих товарів
 40. * # Відділ ринків фармацевтики
 41. * # Відділ контролю за концентраціями та узгодженими діями ринків виробничої сфери, фармацевтики та рітейлу
 42. * # Аналітичний сектор
 43. * # Департамент досліджень і розслідувань ринків невиробничої сфери
 44. * # Відділ ринків транспорту
 45. * # Відділ ринків зв’язку та телекомунікацій
 46. * # Відділ фінансових ринків
 47. * # Відділ ринків адміністративних та загальних послуг
 48. * # Відділ контролю за концентраціями та узгодженими діями ринків невиробничої сфери
 49. * # Аналітичний сектор
 50. * # Департамент розслідувань порушень законодавства про захист економічної конкуренції
 51. * # Перший відділ розслідувань
 52. * # Другий відділ розслідувань
 53. * # Третій відділ розслідувань
 54. * # Четвертий відділ розслідувань
 55. * # П’ятий відділ розслідувань
 56. * # Шостий відділ розслідувань
 57. * # Управління розслідувань недобросовісної конкуренції
 58. * # Відділ розслідувань недобросовісної конкуренції виробничої сфери
 59. * # Відділ розслідувань недобросовісної конкуренції невиробничої сфери
 60. * # Департамент з питань оскаржень рішень у сфері публічних закупівель
 61. * # Перший відділ розгляду скарг
 62. * # Другий відділ розгляду скарг
 63. * # Третій відділ розгляду скарг
 64. * # Четвертий відділ розгляду скарг
 65. * # Відділ методично-правового забезпечення розгляду скарг
 66. * # Відділ попереднього аналізу скарг та документообігу
 67. * # Департамент моніторингу і контролю державної допомоги
 68. * # Перший відділ
 69. * # Другий відділ
 70. * # Третій відділ
 71. * # Четвертий відділ
 72. * # Аналітичний сектор
 73. * # Управління фінансового планування, бухгалтерського обліку та звітності
 74. * # Відділ фінансового планування та зведеної звітності
 75. * # Відділ бухгалтерського обліку та звітності
 76. * # Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту
 77. * # Головний спеціаліст з режимно-секретної роботи
 78. * # Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Територіальні відділення

Відділення  Дата створення  Адреса 
Відділення в Автономній Республіці  Крим 21.07.1995 Тимчасово не функціонує у зв'язку із окупацією Криму
Вінницьке обласне 08.06.1994 Хмельницьке шосе, 7, м. Вінниця, 21100
Волинське обласне 18.05.1994 Вул. Винниченка, 67, м. Луцьк,  43005
Дніпропетровське обласне 21.06.1994 Проспект Олександра Поля, 2, м. Дніпро,  49004
Донецьке обласне 13.04.1994 Проспект Миру,  8/15, м. Краматорськ, Донецька область, 84313
Житомирське обласне 20.05.1994 Майдан С. П. Корольова, 12, м. Житомир, 10014
Закарпатське обласне 18.05.1994 Вул. Загорська, 2, м. Ужгород, 88017
Запорізьке обласне 09.04.1994 Соборний проспект, 164, м. Запоріжжя, 69107
Івано-Франківське обласне 18.05.1994 Вул. Незалежності, 6, м. Івано-Франківськ, 76018
Київське обласне 12.05.1994 Вул. Митрополита Василя Липківського, 45, м. Київ,  03035
Кіровоградське обласне 18.05.1994 Площа Героїв Майдану, 1, м. Кіровоград, 25022
Луганське обласне 10.08.1994 Проспект Центральний, 12, м. Сєвєродонецьк. Луганська область, 93404
Львівське обласне 04.04.1994 Вул. Івана Франка, 61, м. Львів, 79005
Миколаївське обласне 04.05.1994 Вул. Адміральська, 27/1, м. Миколаїв,  54001
Одеське обласне 31.05.1994 Вул. Канатна, 83, м. Одеса, 65107
Полтавське обласне 18.04.1994 Вул.. Зигіна, 1, м. Полтава, 36000
Рівненське обласне 04.04.1994 Вул.. Остафова, 27, м. Рівне, 33028
Сумське обласне 04.04.1994 Вул. Харківська, 30/1, м. Суми, 40035
Тернопільське обласне 22.04.1994 Вул. Лисенка, 20а, м. Тернопіль, 46002
Харківське обласне 08.04.1994 Площа Свободи, 5, Держпром, 6 під'їзд, 1 поверх, кімн.35, м. Харків, 61022
Херсонське обласне 07.05.1994 Проспект Ушакова, 47, м. Херсон, 73000
Хмельницьке обласне 23.01.1995 Вул. Героїв Майдану, 54, м. Хмельницький, 29000
Черкаське обласне 04.04.1994 Вул. Смілянська, 23, м. Черкаси, 18002
Чернівецьке обласне 13.05.1994 58003, м. Чернівці, Вул. Маяковського, 33
Чернігівське обласне 06.04.1994 Проспект Миру, 49а, м. Чернігів, 14005
Київське  міське 12.09.1994 У 2015 році реорганізоване шляхом приєднання до Київського обласного
Севастопольське міське 02.01.1995 Тимчасово не функціонує у зв'язку із окупацією Криму

Примітки

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.