Антитеза

Антитеза (протиставлення) — багатозначний термін, що залежно від контексту може означати:

  • У логіці судження, яке суперечить тезі. Антитеза є необхідною складовою частиною непрямого доведення.
  • У філософії Гегеля — один зі ступенів визначення думки, заперечення тези.
  • У літературі стилістична фігура, протиставлення контрастних явищ, образів і понять. В основі антитези часто лежать антоніми. Наприклад: «Згинь старе із мріями — йди нове з героями» (Павло Тичина). Антитеза вживається в ліриці, художній публіцистиці, поширена як ораторський прийом.
Наприклад: Так, тут це все було: і жага до вбивства, і жага до любові. (Chr. Wolf, «Kasandra»).

Література

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.