Видавнича справа та поліграфічна діяльність в Україні

Видавнича справа та поліграфічна діяльність в Україні — монографія.

«Видавнича справа та поліграфічна діяльність в Україні»
Обкладинка монографії
Автор Дурняк Б. В., Штангрет А. М., Мельников О. В., Угрин Я. М.
Країна Україна
Мова українська
Тема сучасний стан галузі
Видавництво Українська академія друкарства
Видано 2009
ISBN ISBN 978-966-322-153-3
Попередній твір 2006

Автори — співробітники Української академії друкарства Б. В. Дурняк, А. М. Штангрет, О. В. Мельников, Я. М. Угрин. Ця робота — найповніше вітчизняне видання, що характеризує усі сторони вітчизняної видавничої справи та поліграфічної діяльності

Видання побачило світ 2009 року в Українській академії друкарства (Львів).

Зміст монографії

У книзі автори спробували комплексно охарактеризувати ресурси та оцінити результати господарювання у видавничій справі та поліграфічній діяльності України протягом останніх років систематизованих за розділами державного класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД) 22.1 «видавнича справа» та 22.2 «поліграфічна діяльність»

Структура книги

Монографія складається із передмови, восьми розділів та післямови, коротких пояснень, додатків та літератури:

  1. Розвиток підприємництва у видавничій справі та поліграфічній діяльності України
  2. Ринок друкованої продукції України
  3. Фінансові результати діяльності підприємницьких структур видавничої справи та поліграфічної діяльності
  4. Активи видавничих і поліграфічних підприємницьких структур
  5. Трудові ресурси підприємств видавничої справи та поліграфічної діяльності
  6. Інвестиційна активність видавничих і поліграфічних підприємницьких структур
  7. Стан і динаміка зовнішньої торгівлі друкованою продукцією в Україні
  8. Тенденції розвитку видавничої справи та поліграфічної діяльності України

Попередні видання

Обкладинка попередньої монографії
Обкладинка довідника

В основу книги покладено монографію авторів «Видавничо-поліграфічна галузь України: Стан, проблеми, тенденції: Статистично-графічний огляд» (2006, ISBN 966-322-057-0) та довідник «Полиграфия Украины» (2008).

Бібліографія

Електронні джерела

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.