Відстань (теорія графів)

У теорії графів, відстань між двома вершинами графу — це кількість ребер у найкоротшому шляху, що сполучає їх. Це поняття також відоме як геодезична відстань.[1] Зауважте, що може існувати більш ніж один найкоротший шлях між двома вершинами.[2] Якщо нема шляху, що поєднував би дві вершини, тобто, якщо вони належать до різних компонент зв'язності, тоді ми кажемо, що відстань нескінченна.

Для орієнтованого графу відстань між двома вершинами та визначається як довжина найкоротшого орієнтованого шляху з в за умови, що принаймні один такий шлях існує.[3] Зауважте, що на відміну від неорієнтованого графу, відстань не обов'язково збігається з , і можливі випадки, коли одна відстань визначена, а інша ні.

Пов'язані поняття

Метричний простір визначений на множині вершин за допомогою відстаней на графі називається метрикою графу. Множина вершин (не орієнтованого графу) і ця функція відстаней утворюють метричний простір тоді, і тільки тоді, коли граф є зв'язним.

Ексцентриситет вершини  — це найбільша геодезична відстань між і будь-якою іншою вершиною.

Радіус графу — це мінімальний ексцентриситет будь-якої з вершин графу або, символьно, .

Діаметр графу — це максимальний ексцентриситет будь-якої з вершин графу. Тобто,  — це найдовша відстань між будь-якою двійкою вершин, . Щоб знайти діаметр графу спочатку знайдіть найкоротші шляхи між кожною двійкою вершин графу. Найбільша довжина серед цих шляхів і є діаметром графу.

Центральна вершина графу — це вершина, ексцентриситет якої дорівнює радіусу графу, тобто .

Зеленим позначені псевдопериферійні вершини. Діаметр графу 4.

Периферійна вершина графу діаметру  — це така вершина , що .

Псевдопериферійна вершина має властивість, що для будь-якої вершини , якщо є якнайдалі від , тоді й є якнайдалі . Формально, вершина u псевдопериферійна, якщо для кожної вершини v для якої виконується .

Розбиття вершин графу на підмножини згідно з їх відстанями від певної вершини називається рівневою структурою графу.

Граф, у якому для кожної двійки вершин існує унікальний найкоротший шлях, що сполучає їх, називається геодезичним графом. Наприклад, дерево — це геодезичний граф.[4]

Алгоритм знаходження псевдопериферійних вершин

Часто алгоритмам для побудови розріджених матриць з найменшим розкидом елементів від головної діагоналі необхідна вершина з високим ексцентриситетом, наприклад дивись алгоритм Катхілл-Маккі. Периферійна вершина підійшла б найкраще, але таку вершину часто важко знайти. Зазвичай можна використати псевдопериферійну вершину. Таку вершину легко знайти за допомогою такого алгоритму:

  1. Обрати вершину .
  2. Серед усіх вершин, що є якнайдалі від , нехай буде такою, що має мінімальний степінь.
  3. Якщо тоді встановити і повторити крок 2, інакше  — це псевдопериферійна вершина.

Див. також

  • Матриця відстаней

Примітки

  1. Bouttier, Jérémie; Di Francesco,P.; Guitter, E. (July 2003). Geodesic distance in planar graphs. Nuclear Physics B 663 (3): 535–567. doi:10.1016/S0550-3213(03)00355-9. Процитовано 23 квітня 2008. «Кажучи відстань, тут ми маємо на увазі відстань по графу, а саме довжину найкоротшого шляху між, скажімо, двома заданими гранями»
  2. Weisstein, Eric W.. Graph Geodesic. MathWorld--A Wolfram Web Resource. Wolfram Research. Процитовано 23 квітня 2008. «The length of the graph geodesic between these points d(u,v) is called the graph distance between u and v»
  3. F. Harary, Graph Theory, Addison-Wesley, 1969, p.199.
  4. Øystein Ore, Theory of graphs [3rd ed., 1967], Colloquium Publications, American Mathematical Society, p. 104
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.