Добко Тетяна Василівна

Тетя́на Васи́лівна Добко́ (народилася 23 липня 1959(19590723) в Києві) — український науковець у галузі бібліографознавства, бібліотекознавства, книгознавства. Поетеса. Завідувач відділу науково-бібліографічної інформації Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського,[1] доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник.[2] Член Національної спілки письменників України.

Добко Тетяна Василівна
Народилася 23 липня 1959(1959-07-23) (62 роки)
Київ, Українська РСР, СРСР
Країна  СРСР
 Україна
Діяльність поетеса, бібліографознавиця, бібліотекознавиця
Alma mater Київський державний інститут культури ім. О. Є. Корнійчука (1980)
Заклад Національна історична бібліотека України і Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Членство Наукове товариство імені Шевченка і Національна спілка письменників України
Батько Бабич Василь Степанович
Мати Бабич Євдокія Кононівна

Родина

Народилася в родині бібліотекознавців В. С. Бабича і Є. К. Бабич.

Освіта і наукові ступені

 • 1980 — закінчила Київський державний інститут культури (Київський національний університет культури і мистецтв);
 • 1981 — закінчила Київські державні курси іноземних мов;
 • 1990 — аспірантуру Київського державного інституту культури.
 • 1994 — кандидат історичних наук
 • 2013 — доктор наук із соціальних комунікацій[3]

Трудова діяльність

Займається:

 • науковою організаціює довідково-бібліографічного апарату бібліотеки,
 • впровадженням інформаційних технологій,
 • формуванням довідково-бібліографічного фонду.
 • удосконаленням системи бібліотечно-інформаційного обслуговування,
 • забезпеченням якості та оперативності довідково-бібліографічного обслуговування користувачів, надання інформаційних послуг.

Керувала проектами з покращення бібліографічного забезпечення користувачів, розвитку інформаційного сервісу, зокрема організації доступу до електронних інформаційних ресурсів.

Наука

Є автором понад 250 наукових праць з питань бібліографознавства, книгознавства, інформатики, питань довідково-бібліографічного обслуговування, інформаційно-пошукових систем, бібліографічних покажчиків.

Серед останніх праць:

 • Добко Т. Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток (XX ст. — перше десятиліття XXI ст.) / Тетяна Добко ; відп. ред. О. С. Онищенко ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2013. — 376 с.[4]
 • Добко Т. Бібліографічний опис електронних ресурсів віддаленого доступу та соціальних сервісів Веб 2.0 / Т. Добко, І. Антоненко, Н. Моісєенко // Бібл. вісн. – 2014. – № 4. – С. 12–21.
 • Добко Т. В. Українська енциклопедія в електронному середовищі / Т. В. Добко // Українська енциклопедистика: матеріали Третьої міжнар. наук. конф. (м. Київ, 22–23 жовт. 2013 р.) / НАН України; Ін–т енцикл. досліджень, НТШ. – Київ, 2014. – С. 45–50.
 • Світова економічна криза: причини, наслідки, шляхи подолання : бібліогр. покажч. (2008–2012) / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад.: Т. В. Добко, В. Ю. Радченко, В. А. Шкаріна, С. М. Горбань,  Ю. С. Левченко ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Київ, 2015. – 552 с.
 • Добко Т. Мистецький Світовид Василя Копайгоренка / Тетяна Добко // Енциклопед. вісн. України. – 2015. – Ч. 6/7. – С. 23–27.
 • Інформаційно-комунікаційна діяльність наукових бібліотек в умовах розвитку суспільства знань / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; О. М. Василенко, Т. В. Добко, Н. Я. Зайченко, Н. Ю. Каліберда, О. Г. Кириленко, О. З. Клименко, Т. М. Коваль, Л. А. Литвинова, К. В. Лобузіна, Н. Ф. Самохіна. – Київ, 2016. – 458 с.
 • Каталоги Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського  : довідник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. : Ю. Л. Фіх, Т. В. Добко ; за участю Л. В. Коновал, О. П. Ткаченко ; наук. ред. Т. П. Павлуша ; відп. ред. Т. В. Добко. – Київ, 2017. – 72 с.
 • Схід і Південь України: час, простір, соціум : у 2 т. Т. 2. Матеріали до бібліографії / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України ; уклад.: Т. В. Добко (керівник), О. Я. Дуднік, А. М. Колесніченко, Л. С. Новосьолова, В. Ю. Радченко, В. А. Шкаріна [та ін.]; редкол.: В. А. Смолій (голова), Г. В. Боряк, Я. В. Верменич, Т. В. Добко, Л. А. Дубровіна [та ін.]; наук. ред. В. І. Попик. – Київ, 2016. – 944 с.
 • Добко Т. Бібліографічний покажчик у системі довідково-бібліографічної діяльності: історія та сучасність / Т. Добко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2016. – Вип. 44. – С. 499–513.
 • Патріотичне виховання у шкільних бібліотеках: методи та підходи: метод. рек. / [Т. В. Добко, І. І. Хемчян, Л. М. Бондар, А. І. Рубан ; наук. ред.: Л. Д. Березівська, Т. В. Добко] ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2017. – 89 с. – (Серія "На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек" ; вип. 16).
 • Добко Т. Бібліографічні посібники з історії національно-визвольних змагань українського народу 1917–1921 рр. (перша половина ХХ ст.) / Т. Добко, О. Дуднік // Бібл. вісн. – 2017. – № 6. – С. 29–38.
 • Добко Т. Біобібліографічні посібники з історії національно-визвольних змагань українського народу (1917–1921 рр.) як джерело енциклопедичних досліджень / Т. В. Добко, О. Я. Дуднік // Українська енциклопедистика. Регіональний аспект: матеірали V Міжнарод. наук. конф. «Українська енциклопедистика». – Київ, 2017. – С. 34–43.
 • Добко Т. Довідково-бібліографічна діяльність і довідково-бібліографічне обслуговування: співвідношення понять і термінів / Т. Добко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 45. – С. 82–95.
 • Добко Т. Бібліографічні покажчики з історії національно-визвольних змагань українського народу 1917 – 1921 рр. (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) / Т. Добко, О. Дуднік // Бібл. вісн. – 2018. – № 1. – С. 34–44.
 • Добко Т. Впровадження УДК і ББК бібліотеками України: історичні паралелі і реалії сьогодення / Т. Добко // Бібл. вісн. – 2018. – № 2. – С. 10–24.
 • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: розвиток національної бібліографії, біографічних досліджень та науково-бібліографічної діяльності (2002–2019): [колект. монографія]  /  В. І. Попик, Т. В. Добко, С. С. Кіраль [та ін. ] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – 251 с.
 • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського у перше десятиліття незалежності України (1991–2002) : монографія / Т. Д. Антонюк, Т. І. Арсеєнко, В. М. Горовий, Т. В. Добко та ін.; ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського.  – Київ: НБУВ, 2019. – 452 с.
 • Покажчики змісту українських часописів у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : метабібліогр. посіб. / [уклад.: Т. В. Добко, В. А. Шкаріна, В. Ю. Радченко ; за участю А. М. Колесниченко ; наук. ред. Т. В. Добко] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2019. – 210 с.
 • Сучасна шкільна бібліотека: організація роботи : практ. посіб. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [авт. кол.: Л. М. Бондар, Н. В. Вараксіна, С. М. Глазунова, Н. Д. Грудініна, Т. В. Добко, Л. М. Дунаєва, Н. Є. Зоріна, С. Г. Коваленко, І. Г. Лобановська, О. Є. Матвійчук, Н. Г. Мацібора, Я. М. Ніколаєнко, Н. В. Онищенко, О. Г. Помчалова, А. І. Рубан, І. І. Хемчян, О. А. Шило ; наук. ред.: Т. В. Добко, О. Є. Матвійчук, І. Г. Лобановська, І. І. Хемчян] / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2019. – 359 с. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек”; вип. 21).
 • Добко Т. Бібліографічні джерела з воєнної історії Української революції (1917–1921 рр.) / Тетяна Добко, Олександр Дуднік // Крути: проблеми державотворення від доби Української революції (1917–1921 рр.) до сьогодення. Вип ІІ. Українська військова звитяга. Крути – 100 років потому: міфи й історичні уроки. Зб. наук. пр. / упоряд.: Валентина Піскун, Максим Потапенко. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Київ-Ніжин, 2019. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2019. – C. 57–79.
 • Добко Т. В. Науково-методичні засади розвитку освітянських бібліотек як важливого складника освітнього середовища: підсумки наукового дослідження / Т. Добко, І. Хемчян // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2019. – Вип. 56. – С. 90–110.
 • Добко Т. В. Покажчики змісту українських комбатантських періодичних видань як елемент дослідів національно-визвольних змагань українського народу / Т. В. Добко, О. Я. Дуднік // Сторінки історії. – 2019. – № 49. – С. 259–268.
 • Добко Т. В. Покажчики змісту українських часописів – складова національної бібліографії України / Т. В. Добко, В. А. Шкаріна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2019. – № 3. – С.6–13.
 • Добко Т. В. Джерельна база українознавчих досліджень в покажчиках змісту періодичних видань / Т. В. Добко, В. А. Шкаріна // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 60. – С. 33–50.
 • Добко Т. Національна бібліографія України: здобутки, проблеми, перспективи / Тетяна Добко, Лариса Пономаренко // Науково-педагогічні студії. – 2020. – № 4. – С. 110–122.
 • Добко Т. Неопублікований бібліографічний покажчик, присвячений Павлу Тичині / Т. В.  Добко // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2020. – Вип. 25. – С. 220–232.
 • Добко Т. Президенти Національної академії наук України у бібліографічних покажчиках / Тетяна Добко // Життя в науці: студії на пошану Любові Дубровіної / НАН України, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського ; відп. ред. О. Онищенко ; упоряд. О. Боляк, Г. Боряк, Н. Зубкова [та ін.]. – Київ: НБУВ, 2020. – С. 161–180.

Літературна творчість

Є автором ліричних збірок

 • «Непрохане кохання» (Київ, 1999),
 • «Неспалима весна» (Київ, 2002),
 • «Просто жити» (Київ, 2006),
 • «Любить и верить» (Київ, 2007),
 • «З Тобою і без Тебе» (Київ: Темпора, 2011)[5][6],
 • «Життя триває» (Київ: Світ Успіху, 2016).

Є автором публікацій у періодиці.

Громадська діяльність

 • дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка,
 • член професійних товариств.

Примітки

 1. Співробітники відділу довідково-бібліографічного обслуговування. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Процитовано 25 січня 2014.
 2. Вчена Рада. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Процитовано 24 січня 2014.
 3. Бюлетень «Освіта України» (2014, січень)
 4. http://www.nbuv.gov.ua/node/399
 5. Віктор Каспрук (19-12-2011). Лицар на вулиці Троянд. Политикантроп. Архів оригіналу за 16-04-2015. Процитовано 09-07-2013. Рецензія на книгу: Тетяна Добко. З Тобою і без Тебе: лірика / передмова Сергія Ткаченка; післяслово Степана Сапеляка; художник Василь Дохотару. — Київ: Темпора, 2011. — 180 с.
 6. Весна чекань Автор Левко Різник. Тетяна Добко. З Тобою і без Тебе: лірика. — К.: Темпора, 2011

Бібліографія

Публікації про Тетяну Добко:

 1. Добко Тетяна Василівна // Хто є хто у видавничій і бібліотечній справі: Довідник / Книжкова палата України. — К. : Кн. палата України, 1999. — С. 40-41.
 2. [Коваль Р.] «Непрохане кохання» Тетяни Добко / Роман Коваль // Незборима нація. — 1999. — Ч.8 (162). — С.4. Підп. : Твій Роман. Відгук на рецензію // Незборима нація. — 1999. — Ч.11 (165). — С. 4.
 3. Добко Татьяна Васильевна // Кто есть кто в библиотечно-информационной сфере России и СНГ: Справочник. — 5-е доп. изд. — М., 2001. — Т.1. — С. 196.
 4. Страшенко О. Квіти, які пробились крізь граніти, які живуть! / Ольга Страшенко // Незборима нація. — 2003. — Ч. 6 (черв.).
 5. Черпінська І. Поезія гармонії і кохання Тетяни Добко / Ірина Черпінська // Культура і життя. — 2003. — 17 груд.
 6. Добко Тетяна Василівна // Портрети сучасниць. — К., 2004. — Вип. 2. — С. 81.
 7. Лукин Б. Поверх барьеров // Литературная газета. — М., 2007. — № 31, 1 авг. — С. 8.
 8. Онищенко О. С. Добко Тетяна Василівна / О. С. Онищенко // Енциклопедія Сучасної України. — Т. 8.: Дл-Дя. — К., 2008. — С. 97.
 9. Добко Тетяна Василівна, історик, бібліограф, бібліотекознавець, поетеса // Україна й українці — цвіт нації, гордість країни = Ukraine and ukrainians — flover of the Nation, pride of the country. — 1-е вид. — К., 2008. — С. 62-63.
 10. Жданова Р. С. Добко Тетяна Василівна / Рона Жданова // Українські бібліографи: Біографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія. — К., 2008. — Вип. 1. — С.107-109.
 11. Страшенко О. Долі іншої не шукаю… / Ольга Страшенко // Культура і життя. — 2008. — 9 квіт. — С. 8.
 12. Сапеляк С. На тихих плесах слова / Степан Сапеляк // Ятрань. — 2009. — № 9. — С. 68.
 13. Гримич М. Поезія Маргарити / Марина Гримич // Літ. Україна. — 2011. — 1 груд. — С.4.
 14. Ткаченко С. Оманлива простота (Тетяна Добко) / Сергій Ткаченко // Ткаченко С. Пророки степу & апостоли лісу. — К., 2012. — С. 117—122.
 15. Добко Тетяна Василівна // Книгознавча школа: антологія / уклад. В.М. Медведєва. — Київ, 2016. — С.28-45.
 16. Дубровіна Л. Бібліограф Тетяна Василівна Добко / Л. Дубровіна, О. Онищенко // Бібліотечний вісник. - 2019. - № 4. - С. 44-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2019_4_10
 17. Струк Н. Поезія життя Тетяни Добко / Неоніла Струк // Культура і життя. – 2019. – №29-30, 26 лип. – С.12:іл., портр. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Culture_and_life%2C_29-30-2019.pdf

Окремі наукові праці Тетяни Добко:

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.