Домен (біологія)

В сучасній біологічній класифікації доме́н (іноді надцарство, лат. domain) таксономічна категорія найвищого рангу, що включає декілька царств (в деяких, особливо застарілих, системах біологічної класифікації царство розглядається як найвищий ранг).

Філогенетичне дерево живих організмів, засноване на даних аналізу послідовності рРНК, що показує поділ живих організмів на домени Бактерій, Архей і Еукаріот.
Співвідношення основних таксономічних рангів

Термін було запропоновано в 1990 році Карлом Воузом, який розділив всі живі організми за системою трьох доменів:

Найважливішою відмінністю від попередніх систем було те, що Прокаріоти були розділені на дві групи (Археї і Бактерії), кожна з яких була рівнозначна Еукаріотам. Зараз ця система набула широкого розповсюдження і вважається загальновизнаною.

Крім цієї системи зараз обмежене використання все ще мають дві дещо застарілі системи груп вищого рангу, а саме:

  • Система двох імперій, в якій живі організми діляться на дві імперії (або надцарства): Еукаріот (Eukaryota) і Прокаріот (Prokaryota), причому останні відповідають археям і бактеріям системи Воуза.
  • Система п'яти царств (які розглядаються як таксони найвищого рангу): Прокаріоти (Prokaryota або Monera), Протисти (Protista), Гриби (Fungi), Рослини (Plantae) і Тварини (Animalia), причому останні чотири царства відповідають імперії або домену еукаріот.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.