Електричне коло

Електричне коло  — сукупність сполучених між собою провідниками електронних компонентів, джерел струму й напруги, перемикачів тощо, через яку може проходити електричний струм.

Схема простого електричного кола

Електричне коло може містити як лінійні, так і нелінійні елементи. Лінійними елементами електричного кола називають такі, для яких існує пропорційність між спадом напруги та силою струму. До лінійних елементів належать резистори, конденсатори та котушки індуктивності. Для нелінійних елементів залежність між силою струму та спадом напруги, яку називають вольт-амперною характеристикою, — складна функція. До нелінійних елементів належать, наприклад, діоди й транзистори.

Для розрахунку електричних кіл з лінійними елементами використовуються правила Кірхгофа та закон Ома. Електричний струм може протікати тільки по замкненому електричному колу. Розрив кола в будь-якому місці викликає припинення електричного струму.

Під електричними колами постійного струму в електротехніці мають на увазі кола, в яких струм не змінює свого напряму, тобто полярність джерел ЕРС в яких постійна. Під електричними колами змінного струму мають на увазі кола, в яких протікає струм, що змінюється в часі.

Програми розрахунку

  • SPICE симулятор електронних схем загального призначення з відкритим вихідним кодом.
  • PSpice — програма симуляції як аналогових схем, так і схем цифрової логіки, описаних мовою SPICE.
  • Ngspice — симулятор електронних схем загального призначення з відкритим вихідним кодом, що забезпечує моделювання в режимі змішаних сигналів і на змішаному рівні.
  • Micro-Cap — SPICE-подібна програма для аналогового і цифрового моделювання кіл з інтегрованим візуальним редактором.
  • Circuit Magic — комплекс розрахунку електричних кіл постійного і змінного струму в загальному вигляді.

Див. також

Посилання

Література

  • Будіщев М. С. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. Підручник. — Львів: Афіша, 2001. — 424 с.
  • ДСТУ 2843-94. Електротехніка. Основні поняття. Терміни та визначення. Чинний від 1995-01-01. — Київ: Держспоживстандарт України, 1995. — 65 с.
  • Основи теорії електронних кіл: підручник для студ. вищих навч. закладів / Ю. Я. Бобало [та ін.] ; ред. Ю. Я. Бобало ; Національний ун-т «Львівська політехніка», Національний технічний ун-т України «Київський політехнічний ін-т». — Л. : Видавництво національного ун-ту «Львівська політехніка», 2008. — 332 с. — ISBN 978-966-553-815-8
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.