Еталон

Етало́н (рос. эталон, англ. standard, нім. Etalon m)

Міжнародний еталон метра, який використовувався з 1889 по 1960 рік.

1) Технічний засіб або комплекс технічних засобів, який забезпечує відтворення, зберігання і передачу розміру одиниці фізичної величини. Існують еталони частоти, маси, довжини, часу тощо.

2) Мірило, зразок.

Редакція Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», що набрала чинності з 1 січня 2016 року, дає таке визначення еталона: це реалізація визначення даної величини із встановленим значенням величини та пов'язаною з ним невизначеністю вимірювання, що використовується як основа для порівняння[1].

Еталон одиниці фізичної величини

Еталон (одиниці фізичної величини) — технічний засіб або комплекс технічних засобів, що забезпечує відтворення та (або) зберігання одиниці фізичної величини та передавання її розміру відповідним засобам вимірювальної техніки, що стоять нижче в ланцюгу передавання розміру одиниці фізичної величини, офіційно затверджений як еталон[2]

Усі основні одиниці фізичних величин відтворюються з найвищою точністю за допомогою міжнародних еталонів відповідних одиниць і зберігаються у Міжнародному бюро мір та ваги у спеціальних лабораторіях у місті Севр поблизу Парижа. Програмою діяльності цього бюро передбачені систематичні зіставлення національних еталонів провідних метрологічних лабораторій різних держав з міжнародними еталонами та між собою.

Основне призначення еталонів — бути матеріальною базою для відтворення та збереження одиниць фізичних величин.

Класифікація еталонів за метрологічним призначенням

 • Національний еталон  — еталон, визнаний як основа для передачі значень величини іншим еталонам відповідної одиниці величини, що є в державі. Статус національних еталонів надається (як правило, урядом країни) як первинним еталонам, так і вторинним, якщо відповідний первинний еталон в країні відсутній.
 • Первинний еталон — еталон, установлений з використанням первинної референтної методики вимірювань або створений як артефакт, обраний за угодою[1].
 • Спеціальний еталон — еталон, що забезпечує відтворення та (або) зберігання одиниці в особливих умовах і замінює в цих умовах первинний еталон[2]. Застосовуються для відтворення одиниць в особливих умовах, коли пряма передача розміру одиниці від еталонів технічно неможлива із заданою точністю (високий тиск, температура, частота тощо).
 • Вторинний еталон — еталон, установлений шляхом калібрування за первинним еталоном для величини того самого роду[1].
  • Еталон-копія — вторинний еталон, який призначається для передавання розміру одиниці фізичної величини від первинного еталону робочим еталонам найвищої точності[2]. Використовується з метою зменшення навантаження на первинний еталон.
  • Еталон передавання — вторинний еталон, що призначається для взаємного звіряння еталонів, які за тих чи інших обставин не можуть бути звірені безпосередньо[2].
  • Еталон-свідок — вторинний еталон, призначений для збереження державного еталона та для заміни його у разі псування або втрати. Він має найвищу серед вторинних еталонів точність та використовується тільки тоді, коли державний еталон не можна відтворити.
  • Робочий еталон — еталон, призначений для повірки або калібрування засобів вимірювальної техніки[2]. Робочі еталони використовуються в наукових метрологічних центрах, метрологічних центрах, повірочних та калібрувальних лабораторіях з метою повірки або калібрування засобів вимірювальної техніки.

Різновиди

Еталони дешифрування — в геодезії — дешифровані в натурних умовах знімки, на яких зазначене положення типових для даних умов об'єктів.

Еталонна методика (reference procedure) — у хемометриці — узгоджена за усіма параметрами методика для визначення однієї чи більше характеристик певних речовин, де нема еталонного матеріалу для встановлення її точності. Напр., у хімії атмосфери — методика визначення характеристик повітря.

Еталонна атмосфера (controlled atmosphere) — у хімії атмосфери — штучно виготовлений газовий зразок чистого повітря, який може містити чітко визначені кількості певних контамінантів, що звичайно використовується як стандарт для калібрування аналітичних приладів.

Стандартний зразок (reference material) речовина чи суміш речовин, склад яких відомий в окреслених границях точності, та одна чи кілька властивостей якої добре встановлені і використовуються для калібрування апаратури, перевірки методів вимірювання. Знаходяться у відповідних Національних лабораторіях.

Еталонний метод (reference method) метод, що дає малі похибки при вимірюваннях. Його точність перевірена з використанням еталонних матеріалів.

Еталонний стан (хімічного елемента) (reference state (of an element)) — стан, в якому хімічний елемент (проста речовина) є стабільним при вибраних за стандартні умовах — тиску та температурі.

Див. також

Примітки

 1. Про метрологію та метрологічну діяльність: Верховна Рада України; Закон від 05.06.2014 № 1314-VII
 2. ДСТУ 2681-94 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Метрологія. Терміни та визначення.

Література

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.