Загальна коваріантність

Зага́льна коваріа́нтність принцип, за яким закони фізики мають записуватися в однаковій формі для будь-якої системи відліку.

Вимога загальної коваріантності є наслідком того, що будь-яка система відліку не є характеристикою самої фізичної системи, а, отже, фізичні закони не повинні залежати від того, як вона вибирається. При будь-яких перетвореннях координат фізичні закони мають залишатися незмінними.

Рівняння, які задовольняють принципу загальної коваріантності, записують у тензорній формі.

Виходячи з принципу загальної коваріантності Альберт Ейнштейн побудував загальну теорію відносності.

Див. також

Джерела

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.