Зоряний час

Зоряний час, s — часовий кут точки весняного рівнодення. Зоряний час використовується астрономами, щоб визначити, куди треба спрямувати телескоп, щоб побачити потрібний об'єкт.

1. «Зоряна» годинникова стрілка обертається на умовно прикріпленому до горизонту уявному циферблаті:
при повороті на 15 ° (шкала 0 °, 15 °, 30 ° тощо.) проходить 1:00 зоряного часу (шкала 23, 0, 1 тощо.).
2. «Зоряна» годинникова стрілка обертається на умовно прикріпленому до Сонця уявному циферблаті:
приблизно за місяць (шкала 06, 07, 08 тощо.) стрілка переміщається на 30 ° (шкала 0 °, 15 °, 30 ° тощо.)

Визначення

Залежно від місця розрізняють:

Місцевий зоряний час (англ. Local Sidereal Time, LST) — часовий кут точки весняного рівнодення для цього місця (для місцевого меридіана).

Гринвіцький зоряний час або зоряний час за Гринвічем (англ. Greenwich Sidereal Time, GST) часовий кут точки весняного рівнодення на гринвіцькому меридіані.

Зоряний час залежить від обертання Землі, а, отже, шкала зоряного часу є нерівномірною.

При визначенні точки весняного рівнодення можна по різному враховувати або не враховувати нутацію. Тому в залежності з цим розрізняють: істинний, квазіістинний і середній зоряний час. У першому випадку розглядається істинна точка весняного рівноденняіст, наділена прецесійним та нутаційним рухом. Вона зміщується в площині екліптики зі швидкістю 50,25" на рік внаслідок загальної прецесії по довготі та водночас періодично коливається через нутацію. У другому випадку — квазіістінний зоряний час, з нутації виключена її короткоперіодична частина, нарешті, виключення всієї нутації дає точку весняного рівнодення ♈серед, яка визначає середній зоряній час.

Таким чином отримують:

Місцевий істинний зоряний час (англ. Local Apparent Sidereal Time, LAST) — часовий кут істинної точки весняного рівноденняіст для цього місця (для місцевого меридіана).

Гринвіцький істинний зоряний час або зоряний істинний час за Гринвічем (англ. Greenwich Apparent Sidereal Time, GAST) — часовий кут істинної точки весняного рівноденняіст на гринвіцькому меридіані.

Місцевий середній зоряний час (англ. Local Mean Sidereal Time, LMST) — часовий кут середньої точки весняного рівноденнясеред.

Гринвіцький середній зоряний час або зорянийи середній час за Гринвічем (англ. Greenwich Mean Sidereal Time, GMST) — часовий кут середньої точки весняного рівноденнясеред на гринвіцькому меридіані.

Див. також

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.