Ключ (музика)

Ключ — знак на початку нотного рядку, що вказує розташування нот на нотному стані.

Музичні ключі
Один і той же акорд, записаний у скрипковому, альтовому, скрипковому зі зсувом на октаву, теноровому та басовому ключах

Ключ умовно позначає розміщення однієї з нот, відносно якої відраховується положення всіх інших нот. За цією ознакою розрізняють три типи ключів 

  • ключі «фа»
  • ключі «до»
  • ключі «соль»

Написання цих ключів походить відповідно від латинських літер «F», «C», «G», які позначають звуки відповідної висоти.

Ключ «соль»

Походить від латинської літери G, що позначає ноту «соль». Центральний завиток ключа вказує на розміщення ноти «соль» першої октави.

  • Скрипковий ключ — найпоширеніший з усіх ключів. Він розташовує «соль» першої октави на другій знизу лінійці нотного стану. У скрипковому ключі пишуться ноти для скрипки (звідси назва), більшості дерев'яних духових музичних інструментів, частини мідних духових, ударних з визначеною висотою звука та, в більшості випадків, партія правої руки фортепіано. Також у скрипковому ключі записуються жіночі вокальні партії та тенорові; останні виконуються октавою нижче написаного.
  • Старофранцузький ключ використовувався у Франції в XVII—XVIII ст. (період бароко) в музиці для скрипки та флейти. Розміщує «соль» першої октави на нижню лінійку нотоносця.

Ключ «фа»

Походить від латинської літери F, що позначає ноту «фа». Завиток та дві крапки (що походять від двох перекладок літери F) оточують лінійку, на якій розташовується нота «фа» малої октави.

  • Басовий ключ — другий за розповсюдженістю ключ після скрипкового. Розташовує «фа» малої октави на другу зверху лінійку нотного стану. Цим ключем користуються інструменти з низьким звучанням: фагот, більшою частиною віолончель, партія лівої руки фортепіано тощо.

Вокальна музика для баса і баритона також зазвичай записується в басовому ключі. Партія контрабаса, записана в басовому ключі, виконується на октаву нижче.

Ключ «до»

Походить від латинської літери C, що позначає «до». Середня частина ключа між двома завитками визначає положення «до» першої октави.

  • Альтовий ключ розміщує «до» першої октави на середню лінійку. В альтовому ключі пишуться партії для альтів та тромбонів, іноді вокальні партії.
  • Теноровий ключ використовується іноді для фаготу, віолончелі, тромбону.
  • Баритоновий «до» — на верхню лінійку. Ноти в цьому ключі збігаються з нотами в баритоновому ключі «фа».
СимволНазваОктавний ключОктаваРозташування напрямної ноти
на нотному стані
Діатонічна гама
в тональності до мажор
Ключі «соль» (напрямна нота «соль» (лат. G))
Старофранцузький ключ[†]15 (суперскрипт)Третя октава1-а лінія для G6 (g′′′)
8 (суперскрипт)Друга октава1-а лінія для G5 (g′′)
Перша октава1-а лінія для G4 (g′)
8 (субскрипт)Мала октава1-а лінія для G3 (g)
15 (субскрипт)Велика октава1-а лінія для G2 (G)
Скрипковий ключ15 (суперскрипт)Третя октава2-а лінія для G6 (g′′′)
8 (суперскрипт)Друга октава2-а лінія для G5 (g′′)
Перша октава2-а лінія для G4 (g′)

8 (субскрипт)Мала октава2-а лінія для G3 (g)
15 (субскрипт)Велика октава2-а лінія для G2 (G)
Ключі «до» (напрямна нота «до» (лат. C))
Сопрановий або дискантовий ключ[†]15 (суперскрипт)Третя октава1-а лінія для C6 (c′′′)
8 (суперскрипт)Друга октава1-а лінія для C5 (c′′)
Перша октава1-а лінія для C4 (c′)
8 (субскрипт)Мала октава1-а лінія для C3 (c)
15 (субскрипт)Велика октава1-а лінія для C2 (C)
Мецо-сопрановий ключ[†]15 (суперскрипт)Третя октава2-а лінія для C6 (c′′′)
8 (суперскрипт)Друга октава2-а лінія для C5 (c′′)
Перша октава2-а лінія для C4 (c′)
8 (субскрипт)Мала октава2-а лінія для C3 (c)
15 (субскрипт)Велика октава2-а лінія для C2 (C)
Альтовий ключ15 (суперскрипт)Третя октава3-я лінія для C6 (c′′′)
8 (суперскрипт)Друга октава3-я лінія для C5 (c′′)
Перша октава3-я лінія для C4 (c′)
8 (субскрипт)Мала октава3-я лінія для C3 (c)
15 (субскрипт)Велика октава3-я лінія для C2 (C)
Теноровий ключ15 (суперскрипт)Третя октава4-а лінія для C6 (c′′′)
8 (суперскрипт)Друга октава4-а лінія для C5 (c′′)
Перша октава4-а лінія для C4 (c′)
8 (субскрипт)Мала октава4-а лінія для C3 (c)
15 (субскрипт)Велика октава4-а лінія для C2 (C)
Баритоновий «до» ключ[†]15 (суперскрипт)Третя октава5-а лінія для C6 (c′′′)
8 (суперскрипт)Друга октава5-а лінія для C5 (c′′)
Перша октава5-а лінія для C4 (c′)
8 (субскрипт)Мала октава5-а лінія для C3 (c)
15 (субскрипт)Велика октава5-а лінія для C2 (C)
Ключі «фа» (напрямна нота «фа» (лат. F))
Баритоновий («фа») ключ[†]15 (суперскрипт)Друга октава3-я лінія для F5 (f′′)
8 (суперскрипт)Перша октава3-я лінія для F4 (f′)
Мала октава3-я лінія для F3 (f)
8 (субскрипт)Велика октава3-я лінія для F2 (F)
15 (субскрипт)Контроктава октава3-я лінія для F1 (F͵)
Басовий ключ15 (суперскрипт)Друга октава4-я лінія для F5 (f′′)
8 (суперскрипт)Перша октава4-я лінія для F4 (f′)
Мала октава4-я лінія для F3 (f)
8 (субскрипт)Велика октава4-я лінія для F2 (F)
15 (субскрипт)Контроктава октава4-я лінія для F1 (F͵)
Басопрофундовий ключ[†]15 (суперскрипт)Друга октава5-я лінія для F5 (f′′)
8 (суперскрипт)Перша октава5-я лінія для F4 (f′)
Мала октава5-я лінія для F3 (f)
8 (субскрипт)Велика октава5-я лінія для F2 (F)
15 (субскрипт)Контроктава октава5-я лінія для F1 (F͵)
Табулатурний ключ
Нейтральний або перкусійний ключ

^  Вийшов з використання, зустрічається у старовинній музичній літературі.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.