Коалесценція

Коалесце́нція (від лат. соаlеsсо — зростаюся, з'єднуюся) — злиття крапель рідини або газових (повітряних) бульбашок при їхньому зіткненні всередині середовища, яке рухається (рідина, газ), або на поверхні будь-якого тіла, після чого відбувається зміна фазових границь, що зумовлює зменшення загальної поверхні. Коалесценція повітряних бульбашок і крапель реагентів має суттєве значення для процесу флотації.

Коалесценція крапель.

Коалесценція призводить до руйнування дисперсних систем, є однією з причин атмосферних опадів (дощу, роси) з хмар і туманів.

Інші значення

  • 1. Зникнення границі між двома частинками (краплями чи бульбашками) при зіткненні їх між собою чи з основною неперервною фазою, після чого відбувається зміна фазових границь, що зумовлює зменшення площі загальної міжфазної поверхні.
  • 2. У ЯМР спектроскопії — злиття спектральних піків, які належать до проміжних спектральних станів між крайніми спектральними ситуаціями з повільною і швидкою (в шкалі часу методу ЯМР) швидкостями обміну, яким відповідають відповідно розділені та усереднені сигнали. Вивчення коалесценції дає змогу кількісно оцінити швидкості процесів позиційного обміну.

Література

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.