Одиничне виробництво

Одини́чне виробни́цтво — характеризується широтою номенклатури виробів що виготовляються або ремонтуються та малим обсягом їх випуску. Обсяг випуску — це кількість виробів певних найменувань, типорозміру і виконання, які виготовляються або ремонтуються об'єднанням, підприємством або його підрозділом протягом планованого інтервалу часу.

Дана серія є частиною
серії з виробництва

thimb
Економічний портал ·

Особливості

Одиничному виробництву властиві такі ознаки:

 • Відсутність стійкого технологічного процесу, а отже, неможливість спеціалізації робочих місць, що тягне за собою потребу використання висококваліфікованих робітників
 • Використання універсального обладнання, універсальних пристроїв і інструментів з великим набором технологічної оснастки
 • Досить тривалий виробничий цикл, так як при використанні устаткування, інструментів, пристосувань і іншого оснащення витрачається багато часу на наладку при переході з однієї операції на іншу
 • Високий відсоток ручних робіт
 • Розміщення обладнання групами за видом. Вказана організація приводить до недовикористання основних фондів, до низької продуктивності праці та високої собівартості продукції (за рахунок амортизації, високої заробітної плати, накладних витрат) і сповільненого обороту коштів.

Машинобудування

В машинобудуванні на підприємствах одиничного виробництва:

 • кількість випущених виробів і розміри операційних партій заготовок обчислюються штуками і десятками штук
 • на робочих місцях виконуються різноманітні технологічні операції, що повторюються нерегулярно або не повторюються взагалі
 • використовується універсальне точне обладнання, яке розставляється в цехах за технологічними групами (наприклад токарна, фрезерна, зубонарізна, або свердлильна ділянка)
 • спеціальні пристосування та інструменти, як правило, не застосовуються (вони створюються тільки у випадку неможливості виконання операцій без спеціального технологічного оснащення)
 • вихідні заготовки — найпростіші (прокат, лиття в землю, поковки) з малою точністю і великими припусками; необхідна точність досягається методом пробних ходів і промірів з використанням розмітки
 • взаємозамінність деталей та вузлів в багатьох випадках відсутня, широко застосовується пригін за місцем
 • кваліфікація робочих дуже висока, тому що від неї значною мірою залежить якість продукції
 • технологічна документація скорочена і спрощена, технічні норми відсутні
 • застосовується дослідностатистичне нормування праці

Див. також

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.