Суспільні науки

Суспільні науки (соціальні науки, суспільствознавство) — широка група наукових дисциплін, предметом дослідження яких є суспільство — як система в цілому, так і окремі його частини, функції та елементи. А також людина (соціальна особа, особистість) як Суб'єкт і Об'єкт суспільних зв'язків і відносин.

До соціальних наук належать:

та до групи природничих наук:

Загально-теоретичні питання суспільствознавства розглядає

Див. також

Джерела

Література

  1. Арцишевський Р. А. Світ і людина. — К., 1996.
  2. Вілков В. Ю., Ніколаєвський В. М., Омельченко В. В., Салтовський О. І. Людина і світ. — Харків, 2004.
  3. Діденко В. Ф., Кондратова-Діденко В.тІ. Людина і світ. — К., 1998.
  4. Людина і світ. Підручник / Голов.ред. Л. В. Губерський. — К., 2001.
  5. Михайличенко О. В. Історія науки і техніки: Навчальний посібник для студентів педагогічних спеціальностей / Михайличенко О. В. [Текст з іл.] — Суми: СумДПУ, 2013. — 346 с. http://www.twirpx.com/file/1017798/
  6. Нестеренко В. Г. Вступ до філософії: онтологія людини. — К., 1995.
  7. Особа і суспільство. — К., 1997.
  8. Світ сучасної людини. — К., 1996.
  9. Філософія: Навчальний посібник (курс лекцій) / За ред. І. Ф. Надольного. — К.,2001.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.