Цент (музика)

Цент — в музиці, одиниця логарифмічної шкали відносної висоти звуку або інтервалів. 1200 центів становлять октаву, рівномірно темперований півтон складається із 100 центів. Відстань у центах між двома нотами з частотами a і b знаходиться за формулою:

Один цент в порівнянні до півтону в скороченому Монохорді.
Октави ростуть експоненційно при вимірюванні по лінійної шкалою частот (Гц).
Октави рівномірно розподілені, коли вимірюється за логарифмічною шкалою (Центи).

Відношення частоти нот a і b, які відрізняються на один цент, дорівнює 1:21/1200, або приблизно 1,0005777895.

Застосування

Порівняння of рівномірно-темперованого (чорним) і Піфагорійського (зеленим) інтервалів, показує зв'язок між відношеннями частот і значень інтервалів, в центах.

Так само як і децибели пов'язані з інтенсивністю, цент це відношення між двома близькими частотами. Для того щоб відношення залишалося сталим в спектрі частот, діапазон частот, який охоплює цент має бути пропорційним двом частотам. Рівномірно-темперований півтон (інтервал між двома сусідніми клавішами піаніно) охоплює за визначенням 100 центів. Дві ноти октави, що мають співвідношення 2:1—охоплюють дванадцять напівтонів, таким чином це становить 1200 центів. Оскільки частота при додаванні одного цента просто множиться на стале значення центу, а 1200 центів збільшують частоту вдвічі, співвідношення частот в одному окремому центі буде точно дорівнювати 211200 = 12002, 1200-ий корінь з двійки, що приблизно становить 1.0005777895.

Якщо відомі значення частот a і b для двох нот, кількість центів, що вимірюють інтервал від a до b розраховується наступною формулою (аналогічно до визначення децибела):

Аналогічно, якщо відома нота a і число n в центах інтервалу від a до b, тоді b можна розрахувати наступним чином:

Для порівняння різних систем настроювання, конвертують різні за розміром інтервали в центи. Наприклад, в натуральному строї велика терція представлена співвідношенням частот 5:4. Застосовуючи формулу вище, отримаємо що це становить приблизно 386 центів. Еквівалентний інтервал в рівномірно-темперованому піаніно становитиме 400 центів. Різниця, 14 центів, становить приблизно сьомої частини півтону, і сприймається легко на слух.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.