Піфагорійський стрій

Піфагорійський стрій — спосіб побудови звукоряду для настроювання музичних інструментів, який запропонував Піфагор близько 550 до н. е.. Звукоряд будувався шляхом накладання чистих квінт (3,5 тона) на еталонний звук.

Приклад для C-Dur

Послідовно накладаючи квінти (множачи кожного разу на 3/2 оскільки чиста квінта відповідає збільшенню частоти звуку в 1,5 рази), отримуємо наступну послідовність звуків:

F - C - G - D - A - E - H

Упорядкуймо їх у порядку діатонічної гами (пам'ятаючи що збільшення частоти звуку в 2 рази - на октаву, дає той же тон):

CDEFGAHC
19/881/644/33/227/16243/1282
Цілий тонЦілий тон ЛімаЦілий тон Цілий тонЦілий тон Ліма
8 : 98 : 9 243 : 2568 : 9 8 : 98 : 9 243 : 256
203,91 ц203,91 ц 90,22 ц203,91 ц 203,91 ц203,91 ц 90,22 ц

Проблеми піфагорейського строю

  • Нестійка велика терція

З розвитком вокального мистецтва з'ясувалось, що велика піфагорійська терція (64 : 81 або 407,82 цента) звучить напружено і тяжіє до стійкішого інтервалу натуральної терції (4 : 5 = 64 : 80 або 386,31 цента)

  • Незамкнутість звукоряду

З розвитком поліфонії в середні віки, коли знадобилось наростити звукоряд до 12 звуків, виявилась серйозніша проблема: незамкнутість піфагорійського звукоряду. Після побудови 12 квінт процес не повертався до початкової точки, а зупинявся приблизно на 1/9 тону (кома) вище від нього.

З одного боку, якщо продовжувати процес побудови нових тонів, то звукоряд буде необмежено доповнюватися звуками, ускладнюючи виконання музики і в той же час сумнівними для доцільності використання. (Наприклад, в піфагорійському строї ноти до-дієз і ре-бемоль не збігаються, оскільки утворюються різними способами.)

З іншого боку, якщо зупинити процес побудови звукоряду, то деякі інтервали звучатимуть фальшиво; приклад — остання побудована квінта (вовча квінта), яка буде на кому коротше за інших.

Проблему було неможливо вирішити в рамках піфагорійського строю. Вовчу квінту можна тільки було намагатися сховати в рідко вживаних тональностях. Недосконалість строю неминуче призводила до постійних пошуків та створення нових систем музичного строю.

Джерела

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.