Юридичний обов'язок

Юриди́чний обо́в'язок — міра необхідної поведінки особи. Це об'єктивно необхідна та можлива поведінка, котра забезпечує реальність можливостей, наданих суспільством та державою індивіду.

Зміст юридичного обов'язку

Зміст юридичного обов'язку складають варіанти необхідної поведінки, що слугують гарантією використання наданих суб'єктам можливостей.

Структуру юридичного обов'язку складають чотири елементи:

 1. необхідність здійснення певних дій або утримання від них;
 2. необхідність суб'єкта відреагувати на законні вимоги, які були звернені до нього управненою стороною;
 3. необхідність не перешкоджати контрагенту користуватися тим благом, на яке він має право;
 4. необхідність нести відповідальність за невиконання цих вимог.

Джерела виникнення юридичних обов'язків

Обов'язки виникають:

 1. з закону (в найширшому розумінні);
 2. з договору та іншого правочину;
 3. з делікту (завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі);
 4. з квазідоговору (наприклад, безпідставне збагачення внаслідок банківської помилки тягне за собою обов'язок повернути кошти попри те, що особа нічого не порушувала і нічого не підписувала);
 5. з квазіделікту (наприклад, поховання в чужу могилу);
 6. з інших юридичних фактів.

Обов'язки за Конституцією України

Конституція України покладає на людину і громадянина всього чотири обов'язки:

Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.

Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.

Стаття 66. Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки.

Стаття 67. Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом.

Стаття 68. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Виконання обов'язків

Юридичні обов'язки виконуються у межах, встановлених їх джерелом (договором, законом тощо).

Особа не може бути примушена до дій, вчинення яких не є обов'язковим для неї. «Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством» (Стаття 19 Конституції України).

Виконання цивільних обов'язків забезпечується засобами заохочення та відповідальністю, які встановлені договором або актом цивільного законодавства[1].

Співвідношення понять «обов'язок» і «зобов'язання»

Поняття зобов'язання застосовується, як правило, до договірних та інших диспозитивних відносин; обов'язку — до всіх інших, а надто тих, що містять значний імперативний елемент. Коли вживають слово «зобов'язання» — мають на увазі, що в ньому присутній хоча б деякий елемент волі зобов'язаної особи.

Приклади вживання понять подано в таблиці:

Обов'язок…Зобов'язання…
Військовий обов'язокАльтернативне зобов'язання
Загальний військовий обов'язокБоргове зобов'язання
Обов'язок доказуванняБюджетне зобов'язання
Фідуціарний обов'язокВексельні зобов'язання
Адміністративно-господарські обов'язкиГарантійне зобов'язання
Батьківські обов'язкиГосподарське зобов'язання
Майнові обов'язки подружжяГрошове зобов'язання
Обов'язки власників землі і землекористувачівЗобов'язання про транзит
Податкові обов'язкиЗобов'язання про явку
Посадові обов'язкиЗустрічні зобов'язання
Професійні обов'язкиІнвестиційні зобов'язання
Організаційно-розпорядчі обов'язкиКазначейські зобов'язання
Службові обов'язкиПодаткове зобов'язання
Обов'язки людини і громадянинаФінансове зобов'язання

Див. також

Примітки

Посилання

Джерела

 • Основи римського приватного права: Підручник. / За загальною редакцією В. І. Борисової та Л. М. Баранової. — Харків, 2007.
 • Загальна теорія держави і права. /За редакцією проф. М. В. Цвіка, доц. В. Д. Ткаченка, проф. О. В. Петришина. — Харків: Право, 2002.

Література

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.