Ґратка Браве

Ґратка Браве або трансляційна ґратка — сукупність еквівалентних вузлів кристалічної ґратки, які можуть бути суміщені один із іншим лише при паралельному переносі (трансляції). Відкрита Огюстом Браве в 1850 році.

Ґратка Браве — паралелепіпед, утворений трансляцією будь-якого з вузлів кристалічної ґратки в трьох напрямках. Ці напрямки зазвичай вибираються перпендикулярними до осей симетрії або до площин симетрії.

Існує 14 типів ґраток Браве, кожна з яких відноситься до певної сингонії.

Всі решту сингонії мають лише одну ґратку Браве, назва якої збігається з назвою сингонії.

Двовимірні ґратки Браве

Існує п'ять двовимірних ґраток Браве

ҐраткаЕлементарна коміркаТочкова група симетрії
КосокутнаПаралелограм; 2
КвадратнаКвадрат;
Гексагональна-ний ромб;
Примітивна прямокутнаПрямокутник;
Центрована прямокутнаПрямокутник;

Позначення вказує на наявність двох площин дзеркального відображення.

1 - коса (моноклінна), 2 - прямокутна (орторомбічна), 3 - центрована прямокутна (орторомбічна), 4 - гексагональна, і 5 - квадратна (тетрагональна).

Див. також

Джерела

  • Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. Д. : Донбас, 2004. — Т. 1 : А  К. — 640 с. — ISBN 966-7804-14-3.
  • Лазаренко Є. К., Винар О. М. Мінералогічний словник, К.: Наукова думка. — 1975. — 774 с.
  • Сиротин Ю.И., Шаскольская М.П. (1979). Основы кристаллофизики. Москва: Наука.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.